Arama sonuçlarınız

 1. Yargı Kararları

  9.HD BJK Kaleci Antrenörünün İşçilik Alacakları İstemi / İşyeri Devrinde Sorumluluk

  BJK Kaleci Antrenörünün İşçilik Alacakları İstemi / İşyeri Devrinde Sorumluluk (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ESAS 2015/30667 KARAR 2019/4952) Davacı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde kaleci antrenörü olarak çalışırken işyerini devir alan dava dışı Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ ile yeni bir iş...
 2. Yargı Kararları

  9.HD İşçilik Alacak Hesabında Bilirkişinin Yetki ve Görevini Aşarak Takdiri İndirim Yapılması İsabetsizdir

  İşçilik Alacak Hesabında Bilirkişinin Yetki ve Görevini Aşarak Takdiri İndirim Yapılması İsabetsizdir (YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/10876 KARAR 2019/12459) Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz...
 3. Yargı Kararları

  17.HD Ön İnceleme Tutunağı İle Bilirkişi Ücreti Yatırılması İçin Kesin Süre Verilmesi / Kesin Sürenin Usule ve Amacı

  Ön İnceleme Tutunağı İle Bilirkişi Ücreti Yatırılması İçin Kesin Süre Verilmesi / Kesin Sürenin Usule ve Amacına Uygun Olmadığı (YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS 2016/6648 KARAR 2019/1504) Ön inceleme tutanağı ile davacı vekiline bilirkişi ücreti yatırması hususunda kesin süre verilmiş kesin...
 4. Yargı Kararları

  CGK Polis Karakolunda İşkence İddiası / Katılandaki Yaralanma Bulgularının Gözaltına Alınırken Direnişini Kırmak

  Polis Karakolunda İşkence İddiası / Katılandaki Yaralanma Bulgularının Gözaltına Alınırken Direnişini Kırmak Amacıyla Güç Kullanılması ve Kelepçe Takılması Nedeniyle Meydana Gelip Gelmeyeceği Tartışılarak Hüküm Kurulması Gerektiği (YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS 2019/130 KARAR 2019/498)...
 5. Yargı Kararları

  CGK Sanığın Alkollü Hâldeki Mağduru Yaralayıp Cep Telefonunu Alması Karşısında Sanığın Eylemlerinin Ayrı Ayrı

  Sanığın Alkollü Hâldeki Mağduru Yaralayıp Cep Telefonunu Alması Karşısında Sanığın Eylemlerinin Ayrı Ayrı Nitelikli Hırsızlık ve Kasten Yaralama Suçlarını Değil Nitelikli Yağma Suçunu Oluşturduğu (YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS 2017/786 KARAR 2019/496) Sanık ... hakkında nitelikli yağma...
 6. Yargı Kararları

  CGK Yapılan Usul Hataları Nedeniyle Hakimin, Yalnızca Kasten İşlenebilen Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşlediği

  Yapılan Usul Hataları Nedeniyle Hakimin, Yalnızca Kasten İşlenebilen Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşlediği Sonucuna Varılamaz (YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS 2016/981 KARAR 2019/490) Sanık ...’in görevi kötüye kullanma suçundan beraatine ilişkin ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan...
 7. Yargı Kararları

  CGK HAGB Kararının Açıklanması Gerektiğinde Açıklanması Geri Bırakılan Hükümde Değişiklik Yapılarak, Sanığın Aleyh

  HAGB Kararının Açıklanması Gerektiğinde Açıklanması Geri Bırakılan Hükümde Değişiklik Yapılarak, Sanığın Aleyhine Olacak Şekilde Daha Ağır Bir Cezanın Belirlenmesi ve Taksitlendirmenin Açıklanan Karara Eklenmesi Doğru Değildir (YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS 2016/468 KARAR 2019/502) Sanık ...
 8. Yargı Kararları

  CGK FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üyelik Suçu / Temyiz İncelemesi Sırasında Dosyaya Delil Girmesi

  Örgüt, soyut bir birleşme olmayıp bünyesinde hiyerarşik bir ilişki barındırmaktadır. Bu hiyerarşik ilişki, bazı örgüt yapılanmalarında gevşek bir nitelik taşıyabilir. Oluşturulan bu ilişki sayesinde örgüt, mensupları üzerinde hâkimiyet tesis eden bir güç kaynağı niteliğini kazanmaktadır. Bu...
 9. Yargı Kararları

  CGK FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üyelik Suçu / Temyiz İncelemesi Sırasında Dosyaya Delil Girmesi

  FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üyelik Suçu / Temyiz İncelemesi Sırasında Dosyaya Delil Girmesi (YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS 2018/418 KARAR 2019/513) Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan sanık ...'nin TCK'nın 314/2, 3713 sayılı Kanun’un 5, TCK’nın 62, 53, 58/9 ve 63. maddeleri uyarınca...
 10. Yargı Kararları

  3.HD Davalının Doğalgaz Abonman Sözleşmesi Başında Vermiş Olduğu Güvence Bedelinin Enflasyon Karşısında Değerini

  Davalının Doğalgaz Abonman Sözleşmesi Başında Vermiş Olduğu Güvence Bedelinin Enflasyon Karşısında Değerini Kaybetmemesi İçin Ortalama Faiz Getiren Bir Banka Hesabına Yatırılması Gereken Tarihten İtibaren Hesaplanacak Faizi İle Bulunacak Miktarın Hüküm Altına Alınması Gerekir (YARGITAY 3. HUKUK...
 11. Yargı Kararları

  Genel Mahkeme ile İcra Mahkemesi Arasında Yargılama Usulü, İspat Vasıtaları ve Uygulanan Kanun Maddelerinin

  Genel Mahkeme ile İcra Mahkemesi Arasında Yargılama Usulü, İspat Vasıtaları ve Uygulanan Kanun Maddelerinin Farklılık İçermesi Hakkında İBK Kararı (YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU ESAS 2017/7 KARAR 2019/2) Genel mahkeme ile icra mahkemesi arasında yargılama usulü, ispat vasıtaları ve...
 12. Yargı Kararları

  5.İDD Davacının Meslekten Çıkarılma Kararının İptali ve Maddi ve Özlük Haklarının İadesi İsteminin, FETÖ ile İltisak

  3) Demokratik Anayasal Düzene Sadakat Yükümlülüğü AİHM "demokratik bir devletin, memurlarından anayasal prensiplere sadakat göstermesini isteme hakkı bulunduğunu" belirtmektedir (Sidabras ve Diautas/Litvanya, B. No: 55480/00 ve 59330/00, 27/07/2004, $ 52; Volkmer/Almanya (k.k.), B. No...
 13. Yargı Kararları

  5.İDD Davacının Meslekten Çıkarılma Kararının İptali ve Maddi ve Özlük Haklarının İadesi İsteminin, FETÖ ile İltisak

  C) İNCELEME VE GEREKÇE 1) Yargılamada İzlenen Usul AİHS'in 15. maddesinde; savaş veya ulusun varlığını tehdit eden bir genel tehlike hâlinde devletlerin, durumun gerektirdiği ölçüde ve uluslararası hukuktan doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla AİHS'te öngörülen yükümlülüklere...
 14. Yargı Kararları

  5.İDD Davacının Meslekten Çıkarılma Kararının İptali ve Maddi ve Özlük Haklarının İadesi İsteminin, FETÖ ile İltisak

  Davacının Meslekten Çıkarılma Kararının İptali ve Maddi ve Özlük Haklarının İadesi İsteminin, FETÖ ile İltisak ve İrtibatının Olduğu Gerekçesiyle Reddi (DANIŞTAY 5. DAİRE ESAS 2016/58016 KARAR 2019/4157) Yargı mensubu olarak görev yapmakta iken 667 sayılı KHK’nın 3/1. maddesi uyarınca FETÖ ile...
 15. Yargı Kararları

  5.İDD Davacının Mahkumiyet Aldığı Ceza Davasının, Zamanaşımından Dolayı Düşmesi Nedeniyle Mahkumiyetin Hukuken

  Davacının Mahkumiyet Aldığı Ceza Davasının, Zamanaşımından Dolayı Düşmesi Nedeniyle Mahkumiyetin Hukuken Ortadan Kalktığı Gerekçesiyle, Tesis Edilen Memurluk Görevinin Sona Erdirilmesi İşleminde Hukuka Uyarlık Yoktur (DANIŞTAY 5. DAİRE ESAS 2016/21258 KARAR 2019/4518) İSTEMİN KONUSU: İstanbul...
 16. Yargı Kararları

  23.HD Arsa Sahibinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İmzalarken Güttüğü Saikin 6502 Sayılı Kanunda Tanımlanan

  Arsa Sahibinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İmzalarken Güttüğü Saikin 6502 Sayılı Kanunda Tanımlanan Tüketicinin Saikinden Farklı Olduğu Gözden Kaçırılmamalıdır (YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/3982 KARAR 2019/2799) Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması...
 17. Yargı Kararları

  20.HD Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddi / Hangi Şart Nedeniyle Reddedildiğinin Gösterilmesi Gerektiği

  Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddi / Hangi Şart Nedeniyle Reddedildiğinin Gösterilmesi Gerektiği / Tensiple Karar Verilemeyeceği (YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/11720 KARAR 2019/412) Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi...
 18. Yargı Kararları

  12.CD Haksız Yakalama / Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğine Aykırı Davranma

  Haksız Yakalama / Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğine Aykırı Davranma (YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS 2018/1379 KARAR 2019/82) Davacının tazminat talebinin reddine ilişkin hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Bozma ilamına...
 19. Yargı Kararları

  19.CD İş Yerinde Sigara İçildiği Gerekçesiyle İdari Para Cezası Yaptırımı İle Birlikte İş Yeri Kapatma Cezası da

  İş Yerinde Sigara İçildiği Gerekçesiyle İdari Para Cezası Yaptırımı İle Birlikte İş Yeri Kapatma Cezası da Verilmişse, Görevli Mahkeme Sulh Ceza Değil, İdare Mahkemesi Olduğu (YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ ESAS 2018/7899 KARAR 2019/7562) 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve...
 20. Yargı Kararları

  HGK Polis Memurunun Resmi Araçla ve Alkollü Olarak Yayaya Çarpması / Kamu Görevlisinin Hizmetten Ayrılabilen

  Polis Memurunun Resmi Araçla ve Alkollü Olarak Yayaya Çarpması / Kamu Görevlisinin Hizmetten Ayrılabilen Kişisel Kusuru (YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS 2017/1394 KARAR 2019/494) Davalı polis memurunun sevk ve idaresindeki resmi araçla alkolün etkisiyle gerçekleştirdiği trafik kazasının...