Arama sonuçlarınız

 1. Yargı Kararları

  14.İDD Davacının Kuveyt'ten Satın Alarak Türkiye'ye Getirdiği Mozaik Tablolara El Konulmasıyla İlgili Uyuşmazlıkta

  Davacının Kuveyt'ten Satın Alarak Türkiye'ye Getirdiği Mozaik Tablolara El Konulmasıyla İlgili Uyuşmazlıkta, Davacının Gerek Mülkiyet Hakkını Edinemediği Gerekse İyiniyetli Olmadığı Hususları Birlikte Dikkate Alındığında, 4 Mozaik Eserin Uluslararası Rayicinin Belirlenerek İkramiye Ödenmesi veya...
 2. Yargı Kararları

  7.VDD İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname Üzerine Vergilerin İki Katı Tutarında Hesaplanan Para Cezasının Teminata

  İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname Üzerine Vergilerin İki Katı Tutarında Hesaplanan Para Cezasının Teminata Bağlanması İsteminin Reddi, İhtirazi Kaydın Etkisiz Kılınması ve Dava Açma Hakkını Engelleyici Niteliği Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali Sonucunu Doğurduğu (DANIŞTAY 7. DAİRE...
 3. Yargı Kararları

  23.HD Tasarrufun İptali Davası Ayni Bir Dava Olmayıp Şahsi Bir Davadır ve Davayı Kazanan Alacaklıya İptal Edilen

  Tasarrufun İptali Davası Ayni Bir Dava Olmayıp Şahsi Bir Davadır ve Davayı Kazanan Alacaklıya İptal Edilen Tasarruftan Öncelikle Alacağını Alma Hakkı Verir (Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ESAS 2017/1551 KARAR 2019/800) Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya itiraz davasının yapılan...
 4. Yargı Kararları

  9.HD Arabuluculuğa Başvurulmadan Açılan Davada Yargılama Yapıp, Dava Şartlarını İnceleyebilmesi İçin Mahkemenin

  Arabuluculuğa Başvurulmadan Açılan Davada Yargılama Yapıp, Dava Şartlarını İnceleyebilmesi İçin Mahkemenin Görevli ve Yetkili Olması Gerekir (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ESAS 2019/520 KARAR 2019/5144) Davacı, borçlu olmadığı halde cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kaldığı 180.017,00...
 5. Yargı Kararları

  HGK HUMK Döneminde Açılan Davanın Açılmamış Sayılması İçin Üç Kez Takipsiz Bırakılması Gerektiği

  HUMK Döneminde Açılan Davanın Açılmamış Sayılması İçin Üç Kez Takipsiz Bırakılması Gerektiği (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ESAS 2017/1730 KARAR 2019/331) Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesince davalı … yönünden davanın...
 6. Yargı Kararları

  2.HD Kadının Sokağa Tükürmekten İbaret Eylemi Tek Başına Kayınpederine Hakaret ve Aşağılama Kastıyla Hareket Ettiği

  Kadının Sokağa Tükürmekten İbaret Eylemi Tek Başına Kayınpederine Hakaret ve Aşağılama Kastıyla Hareket Ettiğini Göstermez (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ESAS 2018/472 KARAR 2019/2401) Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda...
 7. Yargı Kararları

  19.HD Kefalet Nedeniyle Yapılan Ödemenin Rücu İstemi / Otomobilin, Borca Karşılık Devredildiği İddiası / Senetle

  Kefalet Nedeniyle Yapılan Ödemenin Rücu İstemi / Otomobilin, Borca Karşılık Devredildiği İddiası / Senetle İspat Kuralı (Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ESAS 2017/2423 KARAR 2019/818) Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın...
 8. Yargı Kararları

  CGK İşlenen Suçların Arasında Kısa Zaman Aralıklarının Olması Suç İşleme Kararında Birlik Olduğuna; Uzun Zaman

  İşlenen Suçların Arasında Kısa Zaman Aralıklarının Olması Suç İşleme Kararında Birlik Olduğuna; Uzun Zaman Aralıklarının Olması İse Suç İşleme Kararında Birlik Olmadığına Teşkil Edebilir (YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS 2019/306 KARAR 2019/519) Suç işleme kararının yenilenip yenilenmediği...
 9. Yargı Kararları

  22.HD Kısmi Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçinin Ücreti ve Paraya İlişkin Bölünebilir Menfaatleri Tam Süreli

  Kısmi Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçinin Ücreti ve Paraya İlişkin Bölünebilir Menfaatleri Tam Süreli Emsal İşçiye Göre Çalıştığı Süre İle Orantılı Olarak Ödenir (YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ ESAS 2015/7742 KARAR 2016/2941) Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücret, asgari geçim indirimi, fazla...
 10. Yargı Kararları

  9.HD BJK Kaleci Antrenörünün İşçilik Alacakları İstemi / İşyeri Devrinde Sorumluluk

  BJK Kaleci Antrenörünün İşçilik Alacakları İstemi / İşyeri Devrinde Sorumluluk (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ESAS 2015/30667 KARAR 2019/4952) Davacı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde kaleci antrenörü olarak çalışırken işyerini devir alan dava dışı Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ ile yeni bir iş...
 11. Yargı Kararları

  9.HD İşçilik Alacak Hesabında Bilirkişinin Yetki ve Görevini Aşarak Takdiri İndirim Yapılması İsabetsizdir

  İşçilik Alacak Hesabında Bilirkişinin Yetki ve Görevini Aşarak Takdiri İndirim Yapılması İsabetsizdir (YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/10876 KARAR 2019/12459) Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz...
 12. Yargı Kararları

  17.HD Ön İnceleme Tutunağı İle Bilirkişi Ücreti Yatırılması İçin Kesin Süre Verilmesi / Kesin Sürenin Usule ve Amacı

  Ön İnceleme Tutunağı İle Bilirkişi Ücreti Yatırılması İçin Kesin Süre Verilmesi / Kesin Sürenin Usule ve Amacına Uygun Olmadığı (YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS 2016/6648 KARAR 2019/1504) Ön inceleme tutanağı ile davacı vekiline bilirkişi ücreti yatırması hususunda kesin süre verilmiş kesin...
 13. Yargı Kararları

  CGK Polis Karakolunda İşkence İddiası / Katılandaki Yaralanma Bulgularının Gözaltına Alınırken Direnişini Kırmak

  Polis Karakolunda İşkence İddiası / Katılandaki Yaralanma Bulgularının Gözaltına Alınırken Direnişini Kırmak Amacıyla Güç Kullanılması ve Kelepçe Takılması Nedeniyle Meydana Gelip Gelmeyeceği Tartışılarak Hüküm Kurulması Gerektiği (YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS 2019/130 KARAR 2019/498)...
 14. Yargı Kararları

  CGK Sanığın Alkollü Hâldeki Mağduru Yaralayıp Cep Telefonunu Alması Karşısında Sanığın Eylemlerinin Ayrı Ayrı

  Sanığın Alkollü Hâldeki Mağduru Yaralayıp Cep Telefonunu Alması Karşısında Sanığın Eylemlerinin Ayrı Ayrı Nitelikli Hırsızlık ve Kasten Yaralama Suçlarını Değil Nitelikli Yağma Suçunu Oluşturduğu (YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS 2017/786 KARAR 2019/496) Sanık ... hakkında nitelikli yağma...
 15. Yargı Kararları

  CGK Yapılan Usul Hataları Nedeniyle Hakimin, Yalnızca Kasten İşlenebilen Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşlediği

  Yapılan Usul Hataları Nedeniyle Hakimin, Yalnızca Kasten İşlenebilen Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşlediği Sonucuna Varılamaz (YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS 2016/981 KARAR 2019/490) Sanık ...’in görevi kötüye kullanma suçundan beraatine ilişkin ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan...
 16. Yargı Kararları

  CGK HAGB Kararının Açıklanması Gerektiğinde Açıklanması Geri Bırakılan Hükümde Değişiklik Yapılarak, Sanığın Aleyh

  HAGB Kararının Açıklanması Gerektiğinde Açıklanması Geri Bırakılan Hükümde Değişiklik Yapılarak, Sanığın Aleyhine Olacak Şekilde Daha Ağır Bir Cezanın Belirlenmesi ve Taksitlendirmenin Açıklanan Karara Eklenmesi Doğru Değildir (YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS 2016/468 KARAR 2019/502) Sanık ...
 17. Yargı Kararları

  CGK FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üyelik Suçu / Temyiz İncelemesi Sırasında Dosyaya Delil Girmesi

  Örgüt, soyut bir birleşme olmayıp bünyesinde hiyerarşik bir ilişki barındırmaktadır. Bu hiyerarşik ilişki, bazı örgüt yapılanmalarında gevşek bir nitelik taşıyabilir. Oluşturulan bu ilişki sayesinde örgüt, mensupları üzerinde hâkimiyet tesis eden bir güç kaynağı niteliğini kazanmaktadır. Bu...
 18. Yargı Kararları

  CGK FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üyelik Suçu / Temyiz İncelemesi Sırasında Dosyaya Delil Girmesi

  FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üyelik Suçu / Temyiz İncelemesi Sırasında Dosyaya Delil Girmesi (YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS 2018/418 KARAR 2019/513) Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan sanık ...'nin TCK'nın 314/2, 3713 sayılı Kanun’un 5, TCK’nın 62, 53, 58/9 ve 63. maddeleri uyarınca...
 19. Yargı Kararları

  3.HD Davalının Doğalgaz Abonman Sözleşmesi Başında Vermiş Olduğu Güvence Bedelinin Enflasyon Karşısında Değerini

  Davalının Doğalgaz Abonman Sözleşmesi Başında Vermiş Olduğu Güvence Bedelinin Enflasyon Karşısında Değerini Kaybetmemesi İçin Ortalama Faiz Getiren Bir Banka Hesabına Yatırılması Gereken Tarihten İtibaren Hesaplanacak Faizi İle Bulunacak Miktarın Hüküm Altına Alınması Gerekir (YARGITAY 3. HUKUK...
 20. Yargı Kararları

  Genel Mahkeme ile İcra Mahkemesi Arasında Yargılama Usulü, İspat Vasıtaları ve Uygulanan Kanun Maddelerinin

  Genel Mahkeme ile İcra Mahkemesi Arasında Yargılama Usulü, İspat Vasıtaları ve Uygulanan Kanun Maddelerinin Farklılık İçermesi Hakkında İBK Kararı (YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU ESAS 2017/7 KARAR 2019/2) Genel mahkeme ile icra mahkemesi arasında yargılama usulü, ispat vasıtaları ve...