Arama sonuçlarınız

 1. Yargı Kararları

  22.HD Yargıtayca Maddi Hata Sonucu Verilen Bir Karara Mahkemece Uyulmasına Karar Verilmesi Halinde Dahi Usuli Kazanı

  Yargıtayca Maddi Hata Sonucu Verilen Bir Karara Mahkemece Uyulmasına Karar Verilmesi Halinde Dahi Usuli Kazanılmış Hak Oluşmaz ve Yargıtayın Hatalı Bozma Kararından Dönülmesi Mümkündür (YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS 2018/14673 KARAR 2018/22636) Taraflar arasında görülen dava sonucunda...
 2. Yargı Kararları

  22.HD Bozmaya Uyulmakla Taraflar Lehine Usuli Kazanılmış Hak Oluşacağı İçin Bozmaya Uyulmasına Rağmen Bozma Doğrultu

  Bozmaya Uyulmakla Taraflar Lehine Usuli Kazanılmış Hak Oluşacağı İçin Bozmaya Uyulmasına Rağmen Bozma Doğrultusunda İşlem Yapılmadan Alacakların Çalışma Saatleri Takip Çizelgelerine Göre Hesaplanıp Alacak Miktarları Belirlenmeden Hüküm Kurulmamalıdır (YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS 2018/14498...
 3. Yargı Kararları

  22.HD Aynı Gün Yapılan Seri Davalarda Toplamda 250 Dosyaya Kadar Açılan Seri Davalarda Her Bir Dosya İçin Ayrı Ayrı

  Aynı Gün Yapılan Seri Davalarda Toplamda 250 Dosyaya Kadar Açılan Seri Davalarda Her Bir Dosya İçin Ayrı Ayrı Tam Ücretin %60’ı Oranında Avukatlık Ücretine Hükmedilir (YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/14450 KARAR 2018/22750) Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın...
 4. Yargı Kararları

  13.HD Müvekkilinin Çiftlikte Kullandığı Traktörünün Kaza Geçirmesinden Kaynaklı Tazminat Davasına Bakan ve Vekillik

  Müvekkilinin Çiftlikte Kullandığı Traktörünün Kaza Geçirmesinden Kaynaklı Tazminat Davasına Bakan ve Vekillikten Azledilen Avukatın Avukatlık Ücret Alacağı Davasında Görevli Mahkeme Genel Mahkemelerdir (YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/3526 KARAR 2018/7812) Avukatın azli nedeniyle, vekalet...
 5. Yargı Kararları

  13.HD Devre Mülk Satış Sözleşmesi Harici Olarak Yapılmışsa, Resmi Şekilde Yapılmadığından Geçersiz Sözleşmeye Dayalı

  Devre Mülk Satış Sözleşmesi Harici Olarak Yapılmışsa, Resmi Şekilde Yapılmadığından Geçersiz Sözleşmeye Dayalı Olarak Tarafların Verdiklerini İade Edecekleri Gerekçesiyle, Bonolardan Dolayı Borçlu Olunmadığının Tespitine Karar Verilmesi Gerekir (YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/3743 KARAR...
 6. Yargı Kararları

  13.HD Cezai Şartın Mahkemece Fahiş Görülerek Tenkis Edilmesi Halinde, Tenkis Edilen Miktardan Dolayı Davalı Yararına

  Cezai Şartın Mahkemece Fahiş Görülerek Tenkis Edilmesi Halinde, Tenkis Edilen Miktardan Dolayı Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilemez (YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/5019 KARAR 2018/8501) Takdire elverişli bulunan alacak iddialarında mahkemece davacının istediği miktardan daha az...
 7. Yargı Kararları

  3.HD Dava Dilekçesinde "Dava Değeri" Gösterilmediğinden Davanın Usulden Reddine Karar Verilemez

  Dava Dilekçesinde "Dava Değeri" Gösterilmediğinden Davanın Usulden Reddine Karar Verilemez (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/18959 KARAR 2018/5323) Dava dilekçesinde “Dava değeri” yazılmamış olsa bile hâkimin bunu re’sen saptaması , alınacak harç miktarının tesbiti bakımından şart...
 8. Yargı Kararları

  Yargikararlari.net Destek Paketleri

  Yargikararlari.net Destek Paketleri
 9. Yargı Kararları

  12.HD Borçluya Örnek 13 Tahliye İhtarlı Ödeme Emri Gönderebilmesi İçin Takip Talebinde TBK'nun 315 Maddesinde Yazılı

  Borçluya Örnek 13 Tahliye İhtarlı Ödeme Emri Gönderebilmesi İçin Takip Talebinde TBK'nun 315 Maddesinde Yazılı Nitelikte Alacağın İstenmesi Gereklidir (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/21900 KARAR 2017/13586) Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen...
 10. Yargı Kararları

  8.HD Ölen Kişinin Nüfus Kütüğünden Düşürülmesi İşlemi İdari Bir İşlem Olduğundan Mahkemece Sadece Ölümün ve Ölüm

  Ölen Kişinin Nüfus Kütüğünden Düşürülmesi İşlemi İdari Bir İşlem Olduğundan Mahkemece Sadece Ölümün ve Ölüm Tarihinin Tespitine Karar Verilmesi Gerekirken 'Sağ' İbaresi Yerine Ölüm Tarihinin Tesciline Karar verilmesi Doğru Değildir (YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/12469 KARAR 2018/16074)...
 11. Yargı Kararları

  HGK Şikayet Konusu, Yasaya Aykırı Bir Haciz İşlemi Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Olup İcra Memurunun Yasanın Amir

  Şikayet Konusu, Yasaya Aykırı Bir Haciz İşlemi Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Olup İcra Memurunun Yasanın Amir Hükmüne Aykırı İşlem Yapmadığını Mahkemenin Kendiliğinden Araştırması Gerekir (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2018/470 KARAR 2018/1130) Taraflar arasındaki “haczedilmezlik” şikâyeti...
 12. Yargı Kararları

  8.CD Sesli, Yazılı veya Görsel Bir İleti İle Hakaret ve Tehdit Suçlarında IP Adres Kayıtlarının Yurt Dışı Kaynaklı

  Sesli, Yazılı veya Görsel Bir İleti İle Hakaret ve Tehdit Suçlarında IP Adres Kayıtlarının Yurt Dışı Kaynaklı Sunucularda Tutulduğundan Şüphelilerin Kimliklerinin Tespiti Mümkün Olmadığı Gerekçesine Dayanarak Herhangi Bir Araştırma Yapılmadan Veya Araştırma Yapılmasına Rağmen Şüpheliye...
 13. Yargı Kararları

  8.CD Herhangi Bir Soruşturma İşlemi Yapılmadan, Şikayet Hakkının Anayasal Bir Hak Olduğundan Bahisle Kovuşturmaya

  Herhangi Bir Soruşturma İşlemi Yapılmadan, Şikayet Hakkının Anayasal Bir Hak Olduğundan Bahisle Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik) Verilemez (YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ ESAS 2017/10668 KARAR 2018/870) Suç uydurma ve iftira suçlarından şüpheliler … yetkilileri hakkında yapılan...
 14. Yargı Kararları

  16.CD Yargılandığı Suçtan Dolayı İl Sınırları İçinde Tutukevinde Olan Sanığın Duruşma Salonuna Hüküm Celsesinde

  Yargılandığı Suçtan Dolayı İl Sınırları İçinde Tutukevinde Olan Sanığın Duruşma Salonuna Hüküm Celsesinde Getirilmeyip SEGBİS İle Alınan Savunma İle Hüküm Kurulması Savunma Hakkının Kısıtlanmasıdır (YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ ESAS 2018/2608 KARAR 2018/2629) Bölge Adliye Mahkemesince verilen...
 15. Yargı Kararları

  2.HD İştirak Nafakası Çocuk İçin Talep Edilmemiş Olsa da Mahkemece Re'sen Gözetilerek Hükmedilmesi Gerekir

  İştirak Nafakası Çocuk İçin Talep Edilmemiş Olsa da Mahkemece Re'sen Gözetilerek Hükmedilmesi Gerekir (YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/4625 KARAR 2018/9953) Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı...
 16. Yargı Kararları

  19.CD Borçlunun Taahhüdü İhlalden 3 Ay Hapis Cezası Verildiği ve İnfaza Başlandığı Taksit Cezasının Şikayetinden

  Borçlunun Taahhüdü İhlalden 3 Ay Hapis Cezası Verildiği ve İnfaza Başlandığı Taksit Cezasının Şikayetinden Vazgeçilmesi Nedeniyle 14 Gün Yatarak Çıktığı, Borçlunun Tekrardan Taksiti İhlal Ettiğinden Şikayette Bulunulduğu Bu Sefer Yine 3 Ay Verilmesi ve Geri Kalan 76 Gün Hesaplanmayarak Fazla...
 17. Yargı Kararları

  2.HD Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalı Delil Bildiremez, Mahkemece de Davalıya Delil Göstermesi İçin Süre Verilmez

  Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalı Delil Bildiremez, Mahkemece de Davalıya Delil Göstermesi İçin Süre Verilmez, Yine Davalı Tarafın İddia ve Savunmaları Dikkate Alınarak Davacıya Kusur Yüklenemez (YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/4164 KARAR 2018/8828) Taraflar arasındaki davanın yapılan...
 18. Yargı Kararları

  2.HD Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalı Delil Bildiremez, Mahkemece de Davalıya Delil Göstermesi İçin Süre Verilmez

  Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalı Delil Bildiremez, Mahkemece de Davalıya Delil Göstermesi İçin Süre Verilmez, Yine Davalı Tarafın İddia ve Savunmaları Dikkate Alınarak Davacıya Kusur Yüklenemez (YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/24092 KARAR 2018/10547) Taraflar arasındaki davanın yapılan...
 19. Yargı Kararları

  19.CD 6728 s. Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce İleri Tarihli Olarak Düzenlenen ve Keşide Tarihi Aynı Kanunun Yürürlü

  6728 s. Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce İleri Tarihli Olarak Düzenlenen ve Keşide Tarihi Aynı Kanunun Yürürlük Tarihi Sonrasına Denk Gelen Çeklerin Karşılıksız Çıkması Halinde Eylem Suç Teşkil Eder (YARGITAY 19. Ceza Dairesi ESAS 2018/6510 KARAR 2018/11325) BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ CEZA...
 20. Yargı Kararları

  Memurun Geçmiş Çalışmalarının Olumlu Olması ve Sicilinin İyi Olması Halinde Bir Alt Ceza Verilmesi Konusunda

  Memurun Geçmiş Çalışmalarının Olumlu Olması ve Sicilinin İyi Olması Halinde Bir Alt Ceza Verilmesi Konusunda İdareye Takdir Yetkisi Tanınmış Olup, Hafif Cezaya Zorlamak Hukuken Mümkün Değildir (DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU ESAS 2015/544 KARAR 2017/1512) İstemin Özeti: İstanbul 6. İdare...
Üst