Arama sonuçlarınız

 1. Yargı Kararları

  5.İDD Etik Kusuru İşlemek Suretiyle İntihal Suçunda Soruşturma Açılabilmesi İçin Eser Sahibinin Şikayeti Gerekir

  Etik Kusuru İşlemek Suretiyle İntihal Suçunda Soruşturma Açılabilmesi İçin Eser Sahibinin Şikayeti Gerekir (DANIŞTAY 5. DAİRE BAŞKANLIĞI ESAS 2016/1430 KARAR 2016/2035) Şüpheli: ........ - Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Suçları: 1- 2011 yılında...
 2. Yargı Kararları

  5.İDD Kanunda Sayılmayan Bir Suçun Yüz Kızartıcı Suç Sayılması / Devlet Memurluğundan Çıkarma Disiplin Cezası

  Kanunda Sayılmayan Bir Suçun Yüz Kızartıcı Suç Sayılması / Devlet Memurluğundan Çıkarma Disiplin Cezası (DANIŞTAY 5. DAİRE BAŞKANLIĞI ESAS 2016/18117 KARAR 2017/24013) İstemin Özeti: Ankara 2. İdare Mahkemesinin 13.12.2013 tarih ve E:2013/66, K:2013/1911 sayılı kararının, dilekçede yazılı...
 3. Yargı Kararları

  19.CD Yurt Dışında Oynatılan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli veya Müşterek Bahis ya da Şans Oyunlarının

  (YARGITAY 19. Ceza Dairesi Esas 2019/557 Karar 2019/7332) Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvuruların süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteklerinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani...
 4. Yargı Kararları

  19.CD Yurt Dışında Oynatılan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli veya Müşterek Bahis ya da Şans Oyunlarının

  (YARGITAY 19. Ceza Dairesi Esas 2019/540 Karar 2019/7334) Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani...
 5. Yargı Kararları

  19.CD Yurt Dışında Oynatılan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli veya Müşterek Bahis ya da Şans Oyunlarının

  Yurt Dışında Oynatılan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli veya Müşterek Bahis ya da Şans Oyunlarının İnternet Yoluyla vs. Suretle Erişim Sağlayarak Türkiye’den Oynanmasına İmkan Sağlama / Eksik Ceza Tayini (YARGITAY 19. Ceza Dairesi Esas 2019/957 Karar 2019/7335) Yerel Mahkemece...
 6. Yargı Kararları

  10.HD Eşinin Yanında Ücret Almadan Çalışma Nedeniyle Sigortalı Sayılmanın Olanaklı Olmadığı

  Eşinin Yanında Ücret Almadan Çalışma Nedeniyle Sigortalı Sayılmanın Olanaklı Olmadığı (YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/11184 KARAR 2018/7280) ÖZETİ: Davanın yasal dayanaklarından, 506 sayılı Kanunun 2. maddesi hükmüne göre; bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından...
 7. Yargı Kararları

  10.CD Denetimli Serbestlik Tedbirlerine Uygun Davranmamakta Israr / Sanığın Bilinen Son Adresinin Tebliğe Elverişli

  Denetimli Serbestlik Tedbirlerine Uygun Davranmamakta Israr / Sanığın Bilinen Son Adresinin Tebliğe Elverişli Olmadığının Anlaşılması Durumunda Mahalle Muhtarına Tebliğ Yapılması (Yargıtay 10. Ceza Dairesi ESAS 2018/2013 KARAR 2018/2854) Adalet Bakanlığı'nın, 15/02/2018 tarihli yazısı ile...
 8. Yargı Kararları

  3.CD HAGB Kararı İçin En Azından Hastaneye Gidiş Geliş Masraflarının Ödenmesi Yönünde Bir Çaba Sarf Edilmesi Gereki

  HAGB Kararı İçin En Azından Hastaneye Gidiş Geliş Masraflarının Ödenmesi Yönünde Bir Çaba Sarf Edilmesi Gerekir (Yargıtay 3. Ceza Dairesi ESAS 2018/893 KARAR 2018/2129) Basit yaralama suçundan sanık İ. D.'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2, 86/3-e, 62/1 ve 52. maddeleri uyarınca...
 9. Yargı Kararları

  1.CD Denetim Süresinde Yeni Suç İşlenmesi Üzerine Erteli Hapis Cezasının Aynen İnfazına Yönelik Verilecek Olan Kara

  Denetim Süresinde Yeni Suç İşlenmesi Üzerine Erteli Hapis Cezasının Aynen İnfazına Yönelik Verilecek Olan Karar, Hükmün İnfazına İlişkin Olması Nedeniyle Duruşma Açılmaksızın Dosya Üzerinden Verilebilecek Kararlardandır (Yargıtay 1. Ceza Dairesi ESAS 2017/3667 KARAR 2018/321) Nitelikli...
 10. Yargı Kararları

  1.CD Hükümlünün Denetim Süresi İçerisinde İşlediği Kasıtlı Suçlardan Dolayı Neticeten Adli Para Cezaları ile Cezala

  Hükümlünün Denetim Süresi İçerisinde İşlediği Kasıtlı Suçlardan Dolayı Neticeten Adli Para Cezaları ile Cezalandırılması Nedeniyle Koşullu Salıverilme Kararı Geri Alınamaz (YARGITAY 1. Ceza Dairesi ESAS 2017/3495 KARAR 2018/601) Dolandırıcılık suçundan Yerköy Asliye Ceza Mahkemesinin...
 11. Yargı Kararları

  3.CD Hesap Hatası Maddi Yanılgı ya da Yazım Hatası Olarak Değerlendirilip Tavzih Yoluyla Düzeltilemez

  Hesap Hatası Maddi Yanılgı ya da Yazım Hatası Olarak Değerlendirilip Tavzih Yoluyla Düzeltilemez (Yargıtay 3. Ceza Dairesi ESAS 2017/21083 KARAR 2018/319) Kasten yaralama suçundan sanık E. F.'ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son ve 29/1. maddeleri gereğince 3 yıl 3 ay...
 12. Yargı Kararları

  21.HD Hizmet Tespitinde Hak Düşürücü Sürenin İşlemeyeceği Haller

  Hizmet Tespitinde Hak Düşürücü Sürenin İşlemeyeceği Haller Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine, Dava, davacının 01.10.1998-16.01.2002 tarihleri arasında davalı...
 13. Yargı Kararları

  3.HD Kira Sözleşmesinde, Sözleşmenin Şerhine İlişkin Hüküm Bulunması Halinde Kiracının Şerh Başvurusunda Bulunabil

  Kira Sözleşmesinde, Sözleşmenin Şerhine İlişkin Hüküm Bulunması Halinde Kiracının Şerh Başvurusunda Bulunabilmesi İçin Kira Sözleşmesinin Noterde Düzenlemiş ya da Sözleşmedeki İmzaların Noterce Onaylanmış Olması Gerekir (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/5478 KARAR 2019/81) ÖZET: Somut...
 14. Yargı Kararları

  19.HD 15 Günlük Süre İçinde Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Edilmemesi Nedeniyle Kesinleşmiş Karara Karşı

  15 Günlük Süre İçinde Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Edilmemesi Nedeniyle Kesinleşmiş Karara Karşı İstirdat Davası Açılamaz (YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/2502 KARAR 2018/275) Taraflar arasındaki hakem heyeti kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı...
 15. Yargı Kararları

  12.HD Bölge Adliye Mahkemesince Verilmiş ve Yargıtay Tarafından Onanmış Kararlar, Şekli Anlamda Kesinleşmiş Olduğu

  Bölge Adliye Mahkemesince Verilmiş ve Yargıtay Tarafından Onanmış Kararlar, Şekli Anlamda Kesinleşmiş Olduğundan Karar Düzeltmeye Tabi Değildir (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/9777 KARAR 2019/460) ÖZETİ: Bölge adliye mahkemelerinin, 26/09/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece...
 16. Yargı Kararları

  11.HD Limited Şirketlerde Kâr Payı Talep Etme / Kâr Payının Tespiti İle Tahsili / Şirketin Tasfiyesi

  Limited Şirketlerde Kâr Payı Talep Etme / Kâr Payının Tespiti İle Tahsili / Şirketin Tasfiyesi (YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/14687 KARAR 2018/7407) ÖZET: Asıl dava, davacının kâr payının tespiti ile tahsili, manevi tazminat, şirketten olan alacaklarının tahsili ve şirketin tasfiyesi...
 17. Yargı Kararları

  15.CD Uzlaştırmada Edimin İfası Taksitlere Bağlanırsa Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmelidir

  Uzlaştırmada Edimin İfası Taksitlere Bağlanırsa Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmelidir (Yargıtay 15. Ceza Dairesi ESAS 2018/4183 KARAR 2018/5380) Dolandırıcılık suçundan sanık D. E.'ın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 157/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 3 yıl 6 ay hapis ve...
 18. Yargı Kararları

  15.CD Kesinleşmiş Kararlar Yönünden de Uzlaştırma Hükümleri Uygulanması Gerekir

  Kesinleşmiş Kararlar Yönünden de Uzlaştırma Hükümleri Uygulanması Gerekir (Yargıtay 15. Ceza Dairesi ESAS 2018/5817 KARAR 2018/5601) Dolandırıcılık suçundan sanık H.T.'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 157/1. (3 kez), 35/1-2 ve 52/2. maddeleri gereğince 2 kez 4 yıl hapis, 3 yıl hapis...
 19. Yargı Kararları

  İPTAL TOBB Kanunu Ek 1. Madde ve Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Ek 1. Maddenin İptali Talebi

  TOBB Kanunu Ek 1. Madde ve Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Ek 1. Maddenin İptali Talebi (Anayasa Mahkemesi ESAS 2019/6 KARAR 2019/25) İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY, Özgür ÖZEL, Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili İPTAL DAVASININ...
 20. Yargı Kararları

  B.BŞV Hakkında İleri Sürülen İddiaların Kişilik Haklarını Zedelediği İddiasıyla Açtığı Tazminat Davasının Reddedilme

  Hakkında İleri Sürülen İddiaların Kişilik Haklarını Zedelediği İddiasıyla Açtığı Tazminat Davasının Reddedilmesinin Başvurucunun Şeref ve İtibar Hakkını İhlal Ettiği İddiası MEHMET ÖZHASEKİ BAŞVURUSU (Anayasa Mahkemesi 1. Bölüm Başvuru Numarası 2015/4972) I. BAŞVURUNUN KONUSU 1. Başvuru...

HAKKIMIZDA

 • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

  Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

  yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu