Arama sonuçlarınız

 1. Yargı Kararları

  12.HD Konut Kredisi İçin İpotek Verilmiş ve Borç Ödenmemişse Konut Finansmanı Sözleşmesi ve Kredi Kartı Alacağına

  Konut Kredisi İçin İpotek Verilmiş ve Borç Ödenmemişse Konut Finansmanı Sözleşmesi ve Kredi Kartı Alacağına İlişkin Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe Geçilip, İcra Emri Gönderilmez (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/6804 KARAR 2019/6794) Yukarıda tarih ve numarası yazılı...
 2. Yargı Kararları

  4.HD Hakim Hükümde Unutulan Talepler Hakkında Tavzih Yoluyla Karar Verip Bunu Hükmüne Ekleyemez

  Hakim Hükümde Unutulan Talepler Hakkında Tavzih Yoluyla Karar Verip Bunu Hükmüne Ekleyemez (YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/11278 KARAR 2019/102) Hakim; tavzih yolu ile hükümde unutmuş olduğu talepler hakkında karar verip bunu hükmüne ekleyemez. Bunun gibi hüküm verirken unutmuş olduğu...
 3. Yargı Kararları

  16.CD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu / Sanığın ByLock Kullanıcısı Olduğunu Kabul Etmemesi / Eksik İnceleme ile

  Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu / Sanığın ByLock Kullanıcısı Olduğunu Kabul Etmemesi / Eksik İnceleme ile Hüküm Kurulması (YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ ESAS 2018/4314 KARAR 2018/5063) Dava, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkindir. Bylock kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen...
 4. Yargı Kararları

  12.HD Yapı Denetimi Kuruluşlarının Hizmet Bedelleri Olarak Yatırılan ve Yapı Denetimi İşinde Fiilen Kullanılan Para

  Yapı Denetimi Kuruluşlarının Hizmet Bedelleri Olarak Yatırılan ve Yapı Denetimi İşinde Fiilen Kullanılan Paraların Haczi Mümkün Değildir (YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/7430 KARAR 2019/7508) 05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Denetimi...
 5. Yargı Kararları

  19.HD Ayıplı Aracın Yerine İkame Edilen Aracın Kiralama Süresi ve Buna Uygulanacak Nakliye Ücretinin Tespiti Hususun

  Ayıplı Aracın Yerine İkame Edilen Aracın Kiralama Süresi ve Buna Uygulanacak Nakliye Ücretinin Tespiti Hususunda, Alanında Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği (YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/3744 KARAR 2019/3262) ÖZET: 1-Taraflar tacir olup, davacı davalı ... San.A.Ş tarafından...
 6. Yargı Kararları

  20.HD Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Bütünleyici Parçaların Kime Ait Olduğu Konusundaki Uyuşmazlığın Giderilmesi

  Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Bütünleyici Parçaların Kime Ait Olduğu Konusundaki Uyuşmazlığın Giderilmesi İstenmesi Halinde Paydaşa Görevli Mahkemede Dava Açmak Üzere Uygun Süre Verilmelidir (YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ ESAS 2019/2067 KARAR 2019/4067) Taraflar arasındaki davanın yapılan...
 7. Yargı Kararları

  20.HD Çatı Yapımı Proje Değişikliği Gerektirmekte Olup Kat Maliklerinin Oy Birliği ile Alacağı Kararla Yapılabilir

  Çatı Yapımı Proje Değişikliği Gerektirmekte Olup Kat Maliklerinin Oy Birliği ile Alacağı Kararla Yapılabilir (YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ ESAS 2019/1742 KARAR 2019/3845) Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından...
 8. Yargı Kararları

  16.CD Birçok Örgüt Üyesi İfadelerinin Bulunduğu Veri Havuzunda Toplanan İtirafçı Beyanlarının, Sanık Aleyhine Delil

  Birçok Örgüt Üyesi İfadelerinin Bulunduğu Veri Havuzunda Toplanan İtirafçı Beyanlarının, Sanık Aleyhine Delil Olarak Değerlendirilmesi (YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ ESAS 2018/5981 KARAR 2019/2109) Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle; Temyiz edenlerin sıfatı, başvurunun...
 9. Yargı Kararları

  11.CD Defter ve Belge Gizleme / Sahte Fatura Düzenleme / Şirketin Resmi Yetkilisinin Sahte Fatura Suçunu Kabul Etme

  Defter ve Belge Gizleme / Sahte Fatura Düzenleme / Şirketin Resmi Yetkilisinin Sahte Fatura Suçunu Kabul Etmemesi (YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ ESAS 2016/2570 KARAR 2019/3228) Sanık hakkında 2010 takvim yılına ilişkin sahte fatura kullanma ve defter ve belge ibraz etmeme suçundan verilen beraat...
 10. Yargı Kararları

  HGK Boşanma Davası Devam Etmekte İken Çocuğun Ergin Olması Nedeniyle Velayet Davasının Konusuz Kaldığı

  Boşanma Davası Devam Etmekte İken Çocuğun Ergin Olması Nedeniyle Velayet Davasının Konusuz Kaldığı (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2017/2066 KARAR 2019/15) ÖZET: Dava açıldıktan sonra ortaya çıkan bir olgu nedeniyle artık dava konusu edilen talep hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar...
 11. Yargı Kararları

  19.CD Unutulma Hakkının İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi İstemi / İnternet Yoluyla Yapılan Haberler

  Unutulma Hakkının İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi İstemi / İnternet Yoluyla Yapılan Haberler / Kişinin Geçmişinde Yer Alan Olumsuz Tecrübelerin Haber Yapılması (YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ ESAS 2018/7735 KARAR 2018/13080) ÖZET: Dava, basın ve internet yoluyla unutulma hakkının ihlali...
 12. Yargı Kararları

  11.HD UYAP Üzerindeki İstinaf Mahkemesi Kararı İle Fiziken Mevcut İstinaf Mahkemesi Kararının Farklı Olduğu İçin

  UYAP Üzerindeki İstinaf Mahkemesi Kararı İle Fiziken Mevcut İstinaf Mahkemesi Kararının Farklı Olduğu İçin Usul ve Yasaya Aykırı Olan Kararın Re'sen Bozulması (YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/5815 KARAR 2019/971) Taraflar arasında görülen davada ... ... Asliye Ticaret Mahkemesince...
 13. Yargı Kararları

  12.CD Hekimin Ameliyat Sonrası Gerekli Takip ve Kontrol Muayenesini Yapma Konusundaki İhmali Nedeniyle Görevi Kötüye

  Hekimin Ameliyat Sonrası Gerekli Takip ve Kontrol Muayenesini Yapma Konusundaki İhmali Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçu (YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS 2016/2636 KARAR 2016/12718) ÖZET: Kamu davası; hekimin kötü kullanma iddiası ile taksirle öldürme suçuna ilişkindir. Adli Tıp Genel...
 14. Yargı Kararları

  BAM Tarafların Yaşları, 2 Yıllık Fiili Evlilik Süresinin Az Olduğu Gözetildiğinde Yoksulluk Nafakasının Süresiz

  Tarafların Yaşları ve 2 Yıllık Fiili Evlilik Süresinin Az Olduğu Gözetildiğinde Yoksulluk Nafakasının Süresiz Hükmedilmesi Doğru Değildir Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hükme karşı, tarafların istinaf...
 15. Yargı Kararları

  11.HD Ömür Boyu Protez Kullanması Gereken Davacının Her 3 Yılda Bir Protezinin Değiştirilmesi Gerektiğinden Protez

  Ömür Boyu Protez Kullanması Gereken Davacının Her 3 Yılda Bir Protezinin Değiştirilmesi Gerektiğinden Protez Bedellerinin Ödenmesi Gerektiği / Yolcu Taşıma Sözleşme İlişkisi / Avans Temerrüt Faizi (YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/4109 KARAR 2019/1032) 1) Dava, yolcu taşıma sözleşme...
 16. Yargı Kararları

  12.CD İki Adli Tıp Raporu Arasında Meydana Gelen Çelişkinin Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Rapor Alınarak

  İki Adli Tıp Raporu Arasında Meydana Gelen Çelişkinin Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Rapor Alınarak Değerlendirmesinin Gözetilmesi Gerekir (YARGITAY 12. Ceza Dairesi ESAS 2018/3638 KARAR 2018/7736) N. Ö.'in ölüm olayı sebebiyle yapılan soruşturma evresi sonunda ölümün kişinin kronik...
 17. Yargı Kararları

  CGK HAGB Kararları, Kanun Yararına Bozma Konusu Yapılabilir

  Temyiz ve İstinaf Kanun Yollarından Geçmeksizin Kesinleşen HAGB Kararları, Ülke Sathında Uygulama Birliğine Ulaşmak ve Ciddi Boyutlara Ulaşan Hukuka Aykırılıkların Toplum ve Birey Açısından Hukuk Yararına Giderilmesi Amacıyla Kanun Yararına Bozma Konusu Yapılabilir (YARGITAY Ceza Genel Kurulu...
 18. Yargı Kararları

  15.CD Elinde Olmayan Sebeplerle Aracı İade Edememesi Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Yasal Unsurlarının

  Elinde Olmayan Sebeplerle Aracı İade Edememesi Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı (YARGITAY 15. Ceza Dairesi ESAS 2018/4172 KARAR 2018/5386) Güveni kötüye kullanmak suçundan sanık Z.Y. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 155/2, 62, 50/1-a ve 52/1-2. maddeleri...
 19. Yargı Kararları

  16.CD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma / Suç Unsurlarının Teşdit Sebebi Olarak Kabul Edilmesi Nedeniyle Bozma

  Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma / Suç Unsurlarının Teşdit Sebebi Olarak Kabul Edilmesi Nedeniyle Bozma (YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ ESAS 2018/6562 KARAR 2019/2158) Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle; Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz...
 20. Yargı Kararları

  HGK Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Dava Dışı Eş İle Evli Olduğunu Bilerek Birlikte Olma / Sadakat Yükümlülüğü

  Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Dava Dışı Eş İle Evli Olduğunu Bilerek Birlikte Olma / Sadakat Yükümlülüğünün İhlali / Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan Manevi Tazminat (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS 2017/4-1374 KARAR 2018/1780) ÖZET: Dava, haksız eylem nedeniyle kişilik...