BLOG

Avukatlık Asgari Ücreti ne demektir Kim Belirler

Avukatlık Asgari Ücreti ne demektir? Kim Belirler?

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde kullanılan, avukatların yaptıkları hizmete karşı alacakları ücretin en azını belirten ücrete Avukatlık Asgari Ücreti denir.