6. HUKUK DAİRESİ

İşçi Alacakları Kısmi Dava Seri Davalarda Vekalet Ücreti

İşçi Alacakları / Kısmi Dava / Seri Davalarda Vekalet Ücreti

Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 22. maddesinde toplamda 65 dosyaya kadar açılan seri dosyalarda her dosya için ayrı ayrı tam ücretin %70’i oranında avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinden, uyuşmazlık konusu seri dosya sayısı 37 olmakla, maktu tam avukatlık ücreti olan 1.980,00.-TL’nin %70’i olan 1.386,00.-TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.