16. Hukuk Dairesi

Menfi Tespit Davasının Davalısı Takip Alacaklısı Olduğu Ancak Yanında Takip Borçlusunun da Davalı Gösterilmesi Usule Aykırı Değildir

İİK’nun 89.maddesi uyarınca açılan menfi tespit davasının davalısı takip alacaklısıdır. Ancak takip alacaklısı yanında takip borçlusunun davalı gösterilmesinde de usule aykırılık bulunmamaktadır. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13/12/1995 gün, 19-629/1080 Sayılı kararı da bu yöndedir.