1. Ceza Dairesi

Denetim Süresinde Suç İşlenmesi Üzerine Erteli Hapis Cezasının Aynen İnfazı Kararı Dosya Üzerinden Verilebilecek Kararlardandır

Denetim süresinde suç işlenmesi üzerine erteli hapis cezasının aynen infazına yönelik verilecek olan kararın, hükmün infazına ilişkin olması nedeniyle duruşma açılmaksızın dosya üzerinden verilebilecek kararlardan olduğu gözetilmeksizin, merciince yapılan itirazın reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Denetim Süresinde İşlenen Kasıtlı Suçlardan Dolayı Adli Para Cezasıyla Cezalandırılması Nedeniyle Koşullu Salıverilme Kararı Geri Alınamaz

Hükümlünün denetim süresi içerisinde işlediği kasıtlı (görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret) suçlardan dolayı neticeten adli para cezaları ile cezalandırılmasına karar verildiği, dolayısıyla koşullu salıverilme kararının geri alınamayacağı gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Çektirilecek Cezanın İnfazı Konusunda Oluşan Tereddütün Giderilmesi İnfazda Hükümlü Lehine Hesaplama

Mahkumiyet Hükmünün Yorumunda Duraksama Olursa Duraksamanın Giderilmesi İçin Hükmü Veren Mahkemeden Karar İstenir

Cumhuriyet savcılığının istemi üzerine çektirilecek cezanın infazı konusunda oluşan tereddütün giderilmesi gerektiği, hesap işlemine ilişkin olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı gözetilerek, istem konusunda karar verilmesine yer olmadığına dair verilen karara karşı yapılan itirazın kabulü gerektiği gözetilmeksizin, itirazın reddine ilişkin karar isabetli değildir.

Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Şüphe Oluştuğu halde Maktulün Cesedinin Bulunamamış Olmasının Suçun

Yeterli Şüphe Oluştuğu Halde Maktulün Cesedinin Bulunamamış Olmasının Suç Oluşumunu Etkilemeyeceğinden İddianamenin İadesi Doğru Değildir

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçları gerçekleştirdikleri yönünde kamu davası açılması için yeterli şüphenin oluştuğu, maktulün cesedinin bulunamamış olmasının suçun oluşumunu etkilemeyeceğinden cihetle, iddianamenin iadesi kararına yapılan itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.