10. Ceza Dairesi

Denetimli Serbestlik Tedbirine Uygun Davranmamakta Israr Koşulu Gerçekleşmişse Yargılamaya Devam Edilerek Esas Hakkında Hüküm Verilmelidir

İki kez uyarılmasına rağmen iki defa yükümlülüklerini ihlal ettiği görüldüğünden, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan TCK’nın 191. maddesinin 1. fıkrası uyarınca sanığın cezalandırılması isteğiyle açılan davada kovuşturma şartı olan ısrar koşulu gerçekleşmiştir. Bu nedenle mahkemece yargılamaya devam edilerek esas hakkında bir hüküm verilmesi gerekirken, kamu davasının durmasına karar verilmesi yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma talebi yerinde görülmüştür.

Suçun Niteliğinde Değişiklik Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan Yapılan Yargılama Esnasında Eylemin Kullanma

Suçun Niteliği Değiştiğinde Tek Olan Fiil Nitelik Yönünden İkiye Bölünerek İki Ayrı Suç Hakkında Karar Verilmesi Yasaya Aykırıdır

Mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan yapılan yargılama esnasında eylemin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunun kapsamına girdiğinin kabul edilmesi durumunda, bu suçtan hüküm kurularak TCK’nın 191. maddesinin 8. fıkrası uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, tek olan fiil nitelik yönünden ikiye bölünerek sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan beraat ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu / Denetimli Serbestlik / Yükümlülüklerin İkinci Kez İhlal Edilmesi / Israr Koşulu

2 kez uyarılmasına rağmen 2 defa yükümlülüklerini ihlal ettiği görüldüğünden, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan TCK’nın 191. maddesinin 1. fıkrası uyarınca sanığın cezalandırılması isteğiyle açılan davada kovuşturma şartı olan ısrar koşulu gerçekleşmiştir. Bu nedenle mahkemece yargılamaya devam edilerek esas hakkında bir hüküm verilmesi gerekir.