20. Ceza Dairesi

Denetimli Serbestlik Tedbirine Uymamakta Israr Şartı Gerçekleşmediği İçin Açılan Kamu Davası Hakkında Durma Kararı Verilmesi İsabetlidir

Uyuşturucu madde bulundurma suçu davasında verilen denetimli serbestlik tedbirine uymamakta ısrar şartı gerçekleşmediği için açılan kamu davası hakkında durma kararı verilerek, şüpheli hakkında hükmolunan denetimli serbestlik kararının infazının sonucunun beklenilmesi, denetimli serbestlik tedbirine uygun davranılmaması halinde yargılamaya devamla işin esasına girilerek hüküm kurulması gerektiği, bu nedenle incelemeye konu durma kararının kanuna uygun olduğu anlaşıldığından kanun yararına bozma isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.