3. Ceza Dairesi

Mağdurun Uğradığı Zararın Karşılanması İçin Herhangi Bir Çaba Sarf Edilmemesi Nedeniyle Objektif Şartları Sağlanmayan HAGB Kararı Verilemez

Sanığın mağdura yönelik eylemi neticesinde basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmasına neden olduğu; bununla ilgili katılan tarafından sarf edilen en azından hastaneye gidiş geliş masraflarının ödenmesi yönünde herhangi bir çaba sarf edilmediği, bu nedenle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının objektif koşullarından olduğu kabul edilen suçun işlenmesiyle mağdurun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tamamen giderilmesi şartının yerine getirilmediği anlaşılmaktadır.

Hesap Hatası, Maddi Yanılgı ya da Yazım Hatası Olarak Değerlendirilip Tavzih Yoluyla Düzeltilemez

Sanığın cezasında TCK’nin 29. maddesi gereğince ¾ indirim yapıldığında 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedilmesi gerektiği halde 3 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedilerek hesap hatası yapıldığından sanık hakkındaki hapis cezasının 1 yıl 3 ay hapis cezası yazılmak suretiyle tavzihine karar verildiği, mahkemece tavzihine karar verilen bu hata maddi yanılgı ya da yazım hatası olarak değerlendirilip tavzih yoluyla düzeltilemez.

Hakimin Takdir Hakkı ve Uygulamadaki Takdir Yanılgıları veya Takdirin Yerindeliğinin Denetlenmesi Kanun Yararına Bozma Konusu Yapılamaz

Hakimlerin takdir hakkı alanına giren ve suç işleyenler için bir hak teşkil etmeyen hususlar ile mahkemenin takdirine bağlı istekler ve uygulamadaki takdir yanılgıları veya takdirin yerinde olup olmadığının denetlenmesine ilişkin başvurular, temyiz yasa yolundan farklı olarak yasa yararına bozma konusu yapılamaz.

İnfaz Edilse Dahi Değişen Yasa Nedeniyle Uyarlama Yapılmasında Sanığın Hukuki Yararı Bulunduğu Gözetilmeden İtiraz Reddedilemez

Hüküm infaz edilmiş olan hükümlüler açısından da lehe durumlar oluşturabileceği ve hükümlünün böyle bir istemde bulunmasında hukuki yararı bulunacağı, sonraki yasanın, cezası infaz edilmiş hükümlü açısından lehe bir durum oluşturup oluşturmayacağının her somut olayda ayrıca değerlendirilmesi gerekeceğinden, infaz edilmiş bulunan hükümlerle ilgili olarak uyarlama yargılaması yapılamaz, şeklinde bir ilke konulmasının kabul edilemeyeceği benimsenmişken, infaz edilmiş olsa dahi sonradan değişen yasa nedeniyle uyarlama yapılmasında sanığın hukuki yararı bulunduğu gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmemiştir.