Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde kullanılan, avukatların yaptıkları hizmete karşı alacakları ücretin en azını belirten Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin yer aldığı forum.

2019 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2 Ocak 2019 tarihli ve 30643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi tebliğ ve çizelgesi.
Bu forumda hiç konu bulunmamaktadır.

Yargı Kararları Uygulama

Android Uygulama