İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları

Dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri genel kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü takdirde içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun verdiği kararların yer aldığı forum.
Bu forumda hiç konu bulunmamaktadır.

Yargı Kararları Uygulama

Android Uygulama