İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları

İdare mahkemelerinden verilen ısrar kararlarının veya Bakanlar Kurulunun düzenleyici işlemlerine karşı açılan davaları (konusuna göre) incelenerek Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından verilen kararların yer aldığı forum.

Yargı Kararları Uygulama

Android Uygulama