Tebliğ

Hukuksal bir konuyu, ilgilinin öğrendiğini göstermek üzere yetkili makamın yasal şekilde düzenlediği, düzenleyici işlemlerin bir türü olan tebliğlerin yer aldığı forum.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde kullanılan, avukatların yaptıkları hizmete karşı alacakları ücretin en azını belirten Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin yer aldığı forum.
0
0
0
Konular
0
Mesajlar
Yok
Bu forumda hiç konu bulunmamaktadır.

Yargı Kararları Uygulama

Android Uygulama