Açıklanmasına Karar Verilecek Yeni Hükmün Yargıtay Denetimine Tabi ve Kesinleşmesi Durumunda İnfaza Verileceğinden Gerekçesiz Olamayacağı

Karar Künyesi ve Özeti

3. Ceza Dairesi Esas No: 2016/16028 Karar No: 2017/7814 Karar Tarihi: 5.6.2017 Mahalli mahkemece, verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü: Gerekçeli kararın sanığın savunması alınırken bildirdiği adres yerine, mernis adresine tebliğ edilmesi sureti ile Tebligat Kanununun 10. maddesine aykırı davranıldığı, yapılan tebligatın usulüne uygun olmadığı anlaşılmakla, sanığın temyiz talebi süresinde kabul edilerek, […]

İçtihat Metni

3. Ceza Dairesi

Esas No: 2016/16028

Karar No: 2017/7814

Karar Tarihi: 5.6.2017

Mahalli mahkemece, verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Gerekçeli kararın sanığın savunması alınırken bildirdiği adres yerine, mernis adresine tebliğ edilmesi sureti ile Tebligat Kanununun 10. maddesine aykırı davranıldığı, yapılan tebligatın usulüne uygun olmadığı anlaşılmakla, sanığın temyiz talebi süresinde kabul edilerek, temyiz talebinin reddine ilişkin 23.12.2014 tarihli ek kararın kaldırılması sureti ile yapılan incelemede;

Sanık hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı suç işlemesi nedeniyle yapılan ihbar üzerine, duruşma açılıp, yeniden hüküm kurulmuş ise de, temyize, Yargıtay incelemesine tabi olacak ve kesinleşmesi halinde infaza verilecek hükmün, açıklanmasına karar verilecek yeni hüküm olduğu, bu nedenle kararın dayandığı tüm kanıtların, bu kanıtlara göre ulaşılan sonuçların, iddia, savunma, tanık anlatımları ve dosyadaki diğer belgelere ilişkin değerlendirmeler ile sanığın eylemlerinin ve yüklenen suçların unsurlarının nelerden ibaret olduğunun, hangi gerekçeyle yansıtılması ve bu şekilde cezanın şahsileştirilmesi gerekirken, açıklanan ilkelere uyulmadan, önceki karara yollama yapılmak suretiyle Anayasanın 141/3 ve 5271 sayılı CMK’nın 34 ve 223, 230. maddelerine aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün diğer yönleri incelenmeksizin bu sebepten 6723 sayılı Kanunun 33. maddesi ile değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca isteme uygun BOZULMASINA, 05.06.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

0
Benzer Yargı Kararları
0 Yorum

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapmak ister misiniz?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir