Aynı Siyasi Partiye Mensup Sanıkların, Katılanların TC Kimlik Numarasını Ele Geçirip Yargılandıkları Dava Dosyasına İlişkin Kayıtları Diğer Bir Siyasi Partinin Seçim Mitingi Sırasında Dağıtmaları, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu Kapsamındadır

Aynı Siyasi Partiye Mensup Sanıkların, Katılanların TC Kimlik Numarasını Ele Geçirip Yargılandıkları Dava

Karar Künyesi ve Özeti

12. CEZA DAİRESİ Esas No: 2015/14964 Karar No: 2017/4003 Karar Tarihi: 16.05.2017 Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanıkların mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık … müdafii, sanık … ve sanık … tarafından ayrı ayrı temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Anayasa Mahkemesinin, TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan […]

İçtihat Metni

12. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2015/14964

Karar No: 2017/4003

Karar Tarihi: 16.05.2017

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanıkların mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık … müdafii, sanık … ve sanık … tarafından ayrı ayrı temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Anayasa Mahkemesinin, TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilebileceği değerlendirilerek yapılan incelemede:

Gerekçeli karar başlığında, hüküm duruşmasına iştirak eden Cumhuriyet savcısı H. D. olduğu halde Cumhuriyet savcısı İ. Ç. şeklinde gösterilmesi, mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım yanlışlığı olarak kabul edilmiştir.

Dosya kapsamına göre; aynı siyasi partiye mensup sanıkların fikir ve eylem birliği içinde katılanların kişisel veri niteliğindeki TC kimlik numarasını ele geçirip, katılanların yargılandıkları dava dosyasına ilişkin kayıtlara ulaşıp bu kayıtları diğer bir siyasi partinin seçim mitingi sırasında dağıttıkları iddia edilen olayda yerel mahkemenin sanıkların eyleminin TCK’nın 136/1 maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu kapsamında kaldığına ilişkin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık … müdafiinin sanık …’in atılı suçun işlediğine dair delil bulunmadığına, suçun unsurlarının oluşmadığına, sanık …’ın atılı suçu işlediğine dair delil bulunmadığına, beraatine karar verilmesi gerektiğine, lehine olan hükümlerin uygulanması gerektiğine, sanık …’nin atılı suçu işlemediğine, eksik incelemeye dayalı olarak karar verildiğine ve cezanın fazla verildiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 16.05.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

0
Benzer Yargı Kararları
0 Yorum

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapmak ister misiniz?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir