Hırsızlık / Sanığın Katılana Facebook Üzerinden Mesaj Atması / Mesajın Hırsızlık Eylemi ile İlgili Olarak Delil Niteliği Taşıması

Karar Künyesi ve Özeti

13. CEZA DAİRESİ Esas No: 2014/21114 Karar No: 2015/5423 Karar Tarihi: 24.03.2015 Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: I- Katılan …’ın temyiz talebinin incelenmesinde; 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollaması ile 1412 sayılı CMUK’un 310/1. maddesinde öngörülen bir haftalık süre geçtikten sonra katılan …’ın hükmü temyiz ettiği anlaşıldığından, anılan yasanın 317. […]

İçtihat Metni

13. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2014/21114

Karar No: 2015/5423

Karar Tarihi: 24.03.2015

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

I- Katılan …’ın temyiz talebinin incelenmesinde;

5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollaması ile 1412 sayılı CMUK’un 310/1. maddesinde öngörülen bir haftalık süre geçtikten sonra katılan …’ın hükmü temyiz ettiği anlaşıldığından, anılan yasanın 317. maddesi gereğince tebliğnameye aykırı olarak temyiz isteminin REDDİNE,

II- Katılan …’nin temyiz talebinin incelenmesinde;

Katılan …’ın IPHONE… marka cep telefonunu kullanması için bir süreliğine erkek arkadaşı olan diğer katılan …’ye verdiği, arkadaş olan katılan….ve sanık …..’ın, suç tarihinde birlikte eğlence merkezinde oldukları bir sırada sanığın konuşmak için aldığı telefonla dışarı çıkıp bir daha geri gelmediği, sanığın savunmasında…..’nin kendisine borcu olduğunu, borcuna karşılık rızası ile suça konu telefonu verdiğini beyan ettiği, bu savunmanın katılan…. tarafından doğrulanmadığı; ancak katılan………’nin temyiz dilekçesine ekli vermiş olduğu facebook mesajlarında “kardeşim bak o telefon gelsin senin paranı zaten vereceğimi söyledim, eğer şüphen varsa gel senet yapalım, o teli getir……” yazışmalarından aralarında alacak-verecek meselesinin bulunduğunun anlaşıldığı, bu durumun sanığın eyleminin suç kastını ortadan kaldırmayacağı ancak sanık hakkında TCK’nın 144. maddesinin uygulanma koşulları da tartışılmak suretiyle hırsızlık suçundan mahkumiyeti yerine, olaya uygun düşmeyen gerekçe ile beraatına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan …’nin temyiz istemi bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 24.03.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

0
Benzer Yargı Kararları
0 Yorum

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapmak ister misiniz?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir