İhtiyati Haciz / Çeke Dayalı İhtiyati Hacizde Yetkili Mahkeme

Karar Künyesi ve Özeti

Esas No: 2016/9970
Karar No: 2016/9970
K. Tarihi: 03/11/2016

İhtiyati haciz kararına itirazı inceleme görev ve yetkisi ihtiyati haciz kararını veren mahkemeye aittir. İhtiyati haciz kararını veren mahkeme de itirazın kabulüne veya reddine yönünde karar vermekle görevli olup, yetkisizlik kararı veremez.

İçtihat Metni

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret ve Gebze Asliye Ticaret Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

A. Orman Ürünleri 15.01.2016 tarihli dilekçe ile İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 11.09.2015 gün 2015/1117D.İş-2015/1117 sayılı kararıyla çekten kaynaklı borç sebebiyle ihtiyati haciz kararı verildiğini, anılan kararın yetkisiz mahkemece verildiği gibi usul ve yasayada aykırı olduğunu belirterek ihtiyati haciz kararının kaldırılması isteminde bulunmuştur.

İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi; “…Karara dayanak teşkil eden çekin ödeme yeri ve keşide yeri Gebze olduğundan Gebze Asliye Ticaret Mahkemesinin yetkili olduğu…” gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi ise “…İhtiyati haciz kararlarına itirazın ihtiyati haciz kararını veren mahkemece incelenip karara bağlanması gerektiğinden İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin yetkili olduğu…” gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.

Dosya kapsamından; çekin ödeme yeri ve keşide yerinin ayrıca borçlunun yerleşim yerinin Gebze olduğu anlaşılmaktadır. Çeke dayalı ihtiyati hacizde yetkili mahkeme çekin keşide yeri veya ödeme yeri mahkemeleridir.

Ancak 2004 sayılı İİK’nın 265. maddesi uyarınca ihtiyati haciz kararına itirazı inceleme görev ve yetkisi ihtiyati haciz kararını veren mahkemeye aittir. İhtiyati haciz kararını veren mahkeme de itirazın kabulüne veya reddine yönünde karar vermekle görevli olup, yetkisizlik kararı veremez. (Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 2012/5777E-2012/13511K sayılı içtihadı vb) Bu durumda ihyati haciz kararını veren İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi yetkilidir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince; İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 03.11.2016 gününde oy birliği ile karar verildi.

Benzer Yargı Kararları
0 Yorum

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapmak ister misiniz?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir