İşsizlik Maaşı Alabilmek İçin Sahte Belge Düzenleme / Nitelikli Dolandırıcılık / Özel Belgede Sahtecilik

Karar Künyesi ve Özeti

15. Ceza Dairesi Esas No: 2017/1851 Karar No: 2017/21197 Karar Tarihi: 24.10.2017 Nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından sanıkların beraatına ilişkin hükümler, katılan kurum vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü, …Bilgisayar şirketinde çalışan tanık …’ın kendi isteği ile işten ayrılması üzerine şirket yetkilileri olan sanıklar tarafından, şirketin muhasebecisine durumun bildirildiği, muhasebeci tarafından […]

İçtihat Metni

15. Ceza Dairesi

Esas No: 2017/1851

Karar No: 2017/21197

Karar Tarihi: 24.10.2017

Nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından sanıkların beraatına ilişkin hükümler, katılan kurum vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü,

…Bilgisayar şirketinde çalışan tanık …’ın kendi isteği ile işten ayrılması üzerine şirket yetkilileri olan sanıklar tarafından, şirketin muhasebecisine durumun bildirildiği, muhasebeci tarafından da …’in istifa nedeni ile işten ayrıldığı belirtilerek bildirimde bulunduğu, akabinde de…’in Türkiye İş Kurumu’na müracaat ederek işsizlik maaşı alma talebinde bulunduğu, ancak kayıtlarda kendi isteği ile işten ayrılmış olduğunun görünmesi nedeni ile işsizlik maaşının verilemeyeceğinin kurum tarafından şifaen bildirilmesi üzerine, …’in işsizlik maaşı alabilmesi için, bu kez sanıkların, kuruma 03/06/2011 tarihli yazı yazarak “…’in işten çıkarıldığını, ancak sehven işten kendi isteği ile ayrıldığı şeklinde bildirimde bulundukları ve bu yanlışlığın düzeltilmesini” talep ettikleri, bu yazı ve kıdem ve ihbar tazminatının ödendiğine ilişkin yazılı belgeler üzerine de, kurum tarafından …’e işsizlik maaşı bağlanarak ödeme yapılmaya başlanıldığı, ancak kurum müfettişleri tarafından yapılan incelemede …’e kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediği, şirketin istifa ederek işten ayrılan …’in işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için ihbar ve kıdem tazminatının ödendiğine dair gerçeğe aykırı belgeler düzenledikleri, müfettiş incelemesi akabinde de gerçek durumun ortaya çıkmasını engellemek için yeni belgeler düzenlemeye devam ettikleri, sanıkların bu surette nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarını işledikleri iddia olunan somut olayda, sanıkların tüm aşamalarda suçlamaları kabul etmediklerine ilişkin istikrarlı savunmaları, bu savunmaları doğrular içerikte tanık anlatımları, dosya içerisinde ki belgeler ve muhtasar vergi beyannameleri karşısında, sanıklar hakkında verilen beraat hükümlerinde her hangi bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin suçun sübut bulduğuna dair temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 24/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

0
Benzer Yargı Kararları
0 Yorum

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapmak ister misiniz?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir