İtirazı Merciince İncelenmeyen HAGB Dair Karar Kesinleşmediğinden Yeni Bir Suç İşlendiği Gerekçesiyle Açıklanmasına Karar Verilmesi

Karar Künyesi ve Özeti

1. Ceza Dairesi Esas No: 2016/6110 Karar No: 2017/591 Karar Tarihi: 28.02.2017 1) Sanık A…’in, mağdur Ş…’i kasten yaralama, sanık E…’ın, mağdur M…’i kasten yaralama suçlarından kurulan beraat hükümlerinin incelenmesinde, Dairemizin 02.02.2016 gün ve 3839-347 sayılı kararıyla, sanıkların suçlarının sübutu kabul edilerek, asgari oranda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi gerekçesiyle hükümlerin bozulduğu, mahkemece bozma […]

İçtihat Metni

1. Ceza Dairesi

Esas No: 2016/6110

Karar No: 2017/591

Karar Tarihi: 28.02.2017

1) Sanık A…’in, mağdur Ş…’i kasten yaralama, sanık E…’ın, mağdur M…’i kasten yaralama suçlarından kurulan beraat hükümlerinin incelenmesinde,

Dairemizin 02.02.2016 gün ve 3839-347 sayılı kararıyla, sanıkların suçlarının sübutu kabul edilerek, asgari oranda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi gerekçesiyle hükümlerin bozulduğu, mahkemece bozma kararına uyulduğu halde, bozma kararının hatalı değerlendirilmesi sonucu sanıklar hakkında CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat kararları verilmesi,

2) Sanık F…’ın, mağdur M…’i kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde ise,

Sanık hakkında 07.11.2012 günlü hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar, Dairemizin 02.02.2016 gün ve 3839-347 sayılı ilamıyla temyiz incelemesi dışında bırakıldığı halde, mahkemece dosyanın itiraz merciine incelenmek üzere gönderilmesi gerektiği düşünülmeden 13.05.2013 tarihinde hatalı şekilde kesinleştirildiği, denetim süresi içinde yeni bir suç işlendiği gerekçesiyle bu kararın açıklandığı anlaşılmakla,

a) İtiraz merciince incelenmeyen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair 07.11.2012 günlü kararın kesinleşmediği gözetilmeden açıklanmasına karar verilmesi,

b) Uygulamaya göre de, hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde CMK’nın 231/11. maddesi uyarınca hükmün ilk haliyle açıklanması gerektiği halde, ilk hükümde uygulanmayan TCK’nın 29 ve 50. maddelerinin uygulanması,

Bozmayı gerektirmiş olup, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, hükümlerinin tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 28.02.2017 gününde oy birliği ile karar verildi.

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

0
Benzer Yargı Kararları
0 Yorum

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapmak ister misiniz?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir