Mağdurun Akrabası Denilerek Tanığın Dinlenmeden Karar Verilmesi Bozmayı Gerektirir

Karar Künyesi ve Özeti

4. CEZA DAİRESİ Esas No: 2013/39429 Karar No: 2016/3927 Karar Tarihi: 2.3.2016 Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir, […]

İçtihat Metni

4. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2013/39429

Karar No: 2016/3927

Karar Tarihi: 2.3.2016

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir,

Ancak;
1-Olayın mağdurları ile tanık …’in, tüm aşamalarda tutarlı beyanda bulunmaları karşısında “…birbirleriyle akraba olan, gerçekliği hususunda şüphe bulunan müştekiler ve tanık beyanı…” şeklindeki yasal olmayan ve dosya içeriği ile uyuşmayan yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

2-Mağdur …’in şikayet dilekçesinde ve ifadesinde tanık olarak doğrudan bilgisi olduğunu bildirdiği, iddianamede de adı geçen … usulüne uygun davet edilerek tanık sıfatıyla dinlenildikten sonra karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı ve Üst Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 02/03/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

0
Benzer Yargı Kararları
0 Yorum

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapmak ister misiniz?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir