Başka Bir İşverene Ödünç İşçi Olarak Görevlendirildiği Süre Sonunda Dönmeyen İşçi Hizmet Akdini Haklı Bir Neden Olmadan Sona Erdirmiştir

Başka Bir İşverene Ödünç İşçi Olarak Görevlendirildiği Süre Sonunda Dönmeyen İşçi Hizmet Akdini Haklı Bir Neden Olmadan Sona Erdirmiştir

Karar Künyesi ve Özeti

Esas No: 2003/2572
Karar No: 2003/15250
K. Tarihi: 22/09/2003

Başka bir işverene ait iş yerinde ödünç işçi olarak görevlendirildiği süre sonunda eski iş yerine dönmesi istendiği halde dönmeyen işçi, hizmet akdini haklı bir neden olmadan sona erdirdiğine göre ihbar ve kıdem tazminatına hükmedilemez.

İçtihat Metni

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücretli izin fazla çalışma ve genel tatil ücretlerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Davacının davalıya ait Beylikdüzü’ndeki iş yerinde çalıştığı sırada başka bir işverene ait olup davalının da mallarının satıldığı Mimaroba’daki işyerinde ödünç iIşçı olarak görevlendirildiği, iki aylık süre sonunda tekrar Beylikdüzü’ndeki işyerine ve işine dönmesi istendiğinde dönmeyerek hizmet akdini haklı bir neden bulunmadığı halde davacının sona erdirdiği dosya içeriğinden anlaşıldığı halde yazılı şekilde ihbar, kıdem tazminatı isteklerinin hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.09.2003 gününde oy birliği ile karar verildi.

Benzer Yargı Kararları
0 Yorum

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapmak ister misiniz?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir