Sanığın “ağzına sıçarım” Dediğini ve Katılana Küfür Ettiğini Belirterek Hakaret Suçunu İkrar Etmesi Karşısında Beraat Kararı Verilmesinin Yerinde Olmadığı

Karar Künyesi ve Özeti

4. CEZA DAİRESİ Esas No: 2013/32969 Karar No: 2013/27765 Karar Tarihi: 11.11.2013 Yerel mahkemece verilen hükümler edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanunun oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede: 1- Sanık hakkında, katılan …’e […]

İçtihat Metni

4. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2013/32969

Karar No: 2013/27765

Karar Tarihi: 11.11.2013

Yerel mahkemece verilen hükümler edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanunun oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

1- Sanık hakkında, katılan …’e yönelik yaralama, tehdit ve katılan …’e yönelik tehdit suçlarından kurulan beraat hükümlerinin temyiz incelemesinde,

Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik katılanlar …, …vekilinin temyiz istemi iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

2- Sanık hakkında, katılanlar … ve …’e yönelik hakaret suçlarından kurulan hükümlerin temyizine gelince, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın 21.01.2009 tarihli duruşmadaki sorgusunda, katılan … “ağzına sıçarım” dediğini, yine diğer katılan …’e küfürler ettiğini belirterek hakaret suçunu ikrar etmesi karşısında, delillerin takdir ve değerlendirmesinde hataya düşülerek, kanuni ve yerinde olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve katılanlar…, … vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 11/11/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

0
Benzer Yargı Kararları
0 Yorum

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapmak ister misiniz?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir