Trafik Kazası / Yayaya, Sürücüsü ve Plakası Tespit Edilemeyen Bir Aracın Çarpması Nedeniyle Oluşan Zararın Güvence Hesabından Tazmini

Karar Künyesi ve Özeti

17. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2015/7030 Karar No: 2018/122 Karar Tarihi: 16.01.2018 Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: Davacı vekili, yaya olan müvekkiline sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu müvekkilinin malul […]

İçtihat Metni

17. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2015/7030

Karar No: 2018/122

Karar Tarihi: 16.01.2018

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, yaya olan müvekkiline sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu müvekkilinin malul kaldığını, müvekkilinin davalı Güvence Hesabı’ndan talep hakkı bulunduğunu beyanla, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 7.250,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesiyle talebini 8.189,99 TL’ye yükseltmiştir.

Davalı vekili, mobese kayıtlarının araştırılması, kusur ve illiyetin tespit edilmesi gerektiğini beyanla, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kabulü ile, 8.189,99 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle Güvence Hesabı’ndan maddi tazminat istemine ilişkindir.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’ndan yararlanma olanağının ortadan kalkmış olması durumunda, 5684 Sayılı Yasa’nın 14. maddesi gereğince kazaya neden olan motorlu aracın kimliği belirsiz ise, kaza sırasında geçerli poliçesi yoksa veya eksikse, poliçeyi düzenleyen sigorta şirketi iflas etmişse veya ruhsatı iptal edilmişse, çalınan veya gasp edilen araçlardan dolayı işleten sorumlu tutulamıyorsa, Güvence Hesabı’na başvurulabilecektir. Güvence Hesabı işletenin kusuru nispetinde sorumludur.

6100 Sayılı HMK’nın 266 ve devamı maddeleri gereğince çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verilir, hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda davacı yaya olup sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir aracın kendisine çarpması nedeniyle davayı Güvence Hesabı’na yöneltmiştir. Davalı taraf kusur raporu alınması gerektiğini savunmuştur. Soruşturma dosyasında suçun faili meçhul olup daimi arama kararı verilmiş, kusura yönelik bir tespitte bulunulmamıştır. Mahkemece, hükmün gerekçesinde kaza yapan aracın olay yerinde durmayıp uzaklaşması ve kazanın ham yolda meydana gelmesi nedeniyle araç sürücüsünün kusurlu olduğunu belirtmiştir. Ancak gerekçe haksız fiillerde uygulanacak olan BK hükümlerine ve KTK’na göre yeterli bulunmayıp, yapılacak iş mahkemece gerektiğinde olay yerinde keşif yapılarak alanında uzman bir bilirkişiden alınacak rapor ile tüm dosya kapsamına göre tarafların olaydaki kusur durumları hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenip yukarıdaki açıklamalar ışığında sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Yukarıda ( 1 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 16.1.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

0
Benzer Yargı Kararları
0 Yorum

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapmak ister misiniz?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir