Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi Bağlamında Ülke Ziyaretleri ve Türkiye

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi Bağlamında Ülke Ziyaretleri ve Türkiye 2602-232X

indirmek için izniniz yok
Yazar
Berk Yalçın
Cilt
1
Sayı
2
Makalemizin konusu Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi bağlamında ülke ziyaretlerinin nasıl yapıldığı, ülke ziyaretleri mekanizmasında denetim görevini yerine getiren ; “komite” adı verilen organın çalışma yöntemleri ve Türkiye özelinde yapılan ziyaretler sonucunda hazırlanan raporların değerlendirilmesidir. Makalede daha çok Avrupa İşkence Önleme Sözleşmesinin diğer insan hakları sözleşmesinden en önemli farkının işkence ve kötü muamelenin daha gerçekleşmeden önlenmesine yönelik mekanizmalar içermesinin ancak buna rağmen Türkiye’nin Komite’nin ana faaliyet gösterdiği ülkeler arasında başı çektiğini ve Komite’nin önerilerine uygun olarak gerekli önlemleri ve düzenlemeleri gerçekleştirmekte başarılı olamamasının üzerinde durulmuştur.

Kaynakça
Mumcu, Ahmet: İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Savaş Yayınları, Ankara, 1992 Gemalmaz, Mehmet Semih: Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş Cilt 2, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 8. Bası, Legal Yayınları, İstanbul, 2012. “Evolution of the CPT Activities in theTurkey Case”, Turkish Yearbook of Human Rights, Vol. 19-20, 1997-1998, 55-91. Gemalmaz, Mehmet Semih: Yaşam hakkı ve İşkence Yasağı, Kavram Yayınları, 1993 Ginther, Konrad: “TheEuropeanConventionforthePrevention of TortureandInhumanorDegradingTreatmentorP unishment”, 2 EJIL (1990), 123-130. Gülmez, Mesut: “İşkencenin Önlenmesi Avrupa Komitesi ve Türkiye’ye Yönelik Açık Bildirimleri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, Mart 1998, sf. 13-44. Seven, Huriye: “Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi ve Uygulaması”, Türk İdare Dergisi, Sayı 448, Eylül 2005, sf. 101-129. Tanca, Antonio: “ThePublic Statement on TurkeybytheEuropeanCommitteeforthePreventi on of Torture”, 4 EJIL, 1993, sf. 115-127. Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, Yıl 2017 Tekin, Akıllıoğlu: ‘‘İnsan hakları 1, Kavram, Kaynaklar ve Koruma Sistemleri AÜSBF İnsan Hakları Merkezi Yayını, Ankara, 1995 Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı ya da Aşağılayıcı Muamele ya da Cezanın Önlenmesi Sözleşmesi (EuropeanConvention fort he Prevention of TortureandInhumanorDegradingTreatmentorPunishment)
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
Yazar
Yargı Kararları
İndirilme
0
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

Yargı Kararları ait diğer kaynakar