Dergiler

Türkiye ve Dünyadan hukukla ilgili makalelere yer veren tüm dergilerin yer aldığı kategori. İndirip okuyabilirsiniz.

En iyi kaynaklar

İcra Takiplerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Kullanımı Yargı Kararları
  • Öne çıkan
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinin yayımladığı Hukuk Dergisinden
0.00 yıldız(lar) 0 rating
İndirilme
2
Güncelleme
İş Sözleşmesinde Fesih Halleri Yargı Kararları
  • Öne çıkan
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinin yayımladığı Hukuk Dergisinden
0.00 yıldız(lar) 0 rating
İndirilme
1
Güncelleme
Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Kapsamındaki Taşınmazların Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Yargı Kararları
0.00 yıldız(lar) 0 rating
İndirilme
0
Güncelleme
Türk Ticaret Kanunundaki Hükümler Karşısında Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluşu ve Kuruluşun İzne Yargı Kararları
0.00 yıldız(lar) 0 rating
İndirilme
0
Güncelleme
Türk Borçlar Hukukunda Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi Sebebiyle Borcun Sona Ermesi Yargı Kararları
0.00 yıldız(lar) 0 rating
İndirilme
1
Güncelleme
Genel İşlem Şartlarında Şahsi (Bireysel) Anlaşmanın Mevcudiyetinin İspat Yükü Yargı Kararları
0.00 yıldız(lar) 0 rating
İndirilme
0
Güncelleme
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Denkleştirme (TMK. md. 230) Yargı Kararları
  • Öne çıkan
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinin yayımladığı Hukuk Dergisinden
0.00 yıldız(lar) 0 rating
İndirilme
0
Güncelleme
15 Yıl Sigortalılık Süresi ve 3600 Prim Ödeme Gününü Dolduranların İşten Ayrılmalarında Kıdem Tazmin Yargı Kararları
0.00 yıldız(lar) 0 rating
İndirilme
0
Güncelleme
Anonim Şirkette Sermaye ve Kanuni Yedek Akçeler Toplamının Üçte İkisinin Kaybının Hukuki Sonuçları Yargı Kararları
0.00 yıldız(lar) 0 rating
İndirilme
0
Güncelleme
Akademik Çalışmalar Bağlamında UYAP'a Bakış Yargı Kararları
Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nun çıkardığı Dicle Adalet Dergisinden
0.00 yıldız(lar) 0 rating
İndirilme
0
Güncelleme
Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi Bağlamında Ülke Ziyaretleri ve Türkiye Yargı Kararları
Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nun çıkardığı Dicle Adalet Dergisinden
0.00 yıldız(lar) 0 rating
İndirilme
0
Güncelleme
Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Dolandırıcılık Suçu Yargı Kararları
  • Öne çıkan
Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nun çıkardığı Dicle Adalet Dergisinden
0.00 yıldız(lar) 0 rating
İndirilme
1
Güncelleme
Derneklerin Kuruluşu ve Tüzel Kişilik Kazanması Yargı Kararları
  • Öne çıkan
Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nun çıkardığı Dicle Adalet Dergisinden
0.00 yıldız(lar) 0 rating
İndirilme
0
Güncelleme
Yerel Yönetimlerin Acele Kamulaştırma Yetkisine Bir Bakış Yargı Kararları
Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nun çıkardığı Dicle Adalet Dergisinden
0.00 yıldız(lar) 0 rating
İndirilme
0
Güncelleme
Yargıtay Kararları Dergisi Ocak 2012 Yargı Kararları
Yargıtay Kararları Dergisi 38/1 sayısında yer alan hukuk ve ceza içtihatlarına ulaşabilirsiniz.
0.00 yıldız(lar) 0 rating
İndirilme
2
Güncelleme