İcra Takiplerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Kullanımı

İcra Takiplerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Kullanımı 1306-3839

indirmek için izniniz yok
Yazar
Ayşe KARAKİMSELİ
Cilt
13
Sayı
1
Bilişim sistemlerinin dünyamıza hakim olması ile birlikte, kamusal alanda da elektronik sistemlerden faydalanma zarureti doğmuştur. Bunun sonucunda klasik devlet anlayışından elektronik devlet anlayışına geçilmiştir. Türkiye’de e-devlet sisteminin adli işleyişteki basamağı olan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), tüm adliyelerde kullanılmaktadır. Adli işleyişin her bir süjesi sisteme dahil edilmiştir. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin en yoğun kullanıldığı alanların başında, icra işleri gelmektedir. Alacaklılar, borçlular, vekilleri ve icra daireleri cebri icra ile ilgili iş ve işlemlerini UYAP vasıtasıyla yapabilmektedirler. Bu sayede daha hızlı ve daha az masraflı bir cebri icra işleyişi sağlandığı gibi, icra dairelerinin iş ve işlemlerinin şeffaflaşması da sağlanmıştır. Özellikle ödemelerin tamamen elektronik ortamdan yapılabilmesi, icra dairelerinin haksız kazançlarının önüne geçmiştir.

As a result of the development of information systems, obligation to use electronic systems in public places has arisen. Therefore, the system of the goverment has been transitioned to electronic goverment. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), which is the most important stair in the electronic goverment system, using at all courthouses in Turkey. Judicial actors have been included to the system. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi(UYAP), is using often in enforcement offices. Creditors, debtors, countors and enforcement offices are doing their businneses with UYAP. Unlawful profits has been precluded with disbursement by electonic system. Consequently, there is a faster, cheaper and safer enforcement

Kaynakça
Akil, Cenk; Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013.
Aycı, Emrullah; “Yargı Etiği Açısından Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)”, Adalet Dergisi, 2005, S. 22.
Demirel Demokaan; “E- Devlet ve Dünya Örnekleri”, Sayıştay Dergisi, 2006, S. 61.
Gürsul, Fatih/Bayrakdar, Betül; “Ulusal Yargı Ağı Projesi(UYAP) Sistemi-nin Değerlendirilmesi”, E-Akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, 2009, S. 90.
Karslı, Abdurrahim/Gürsul, Fatih/Kartal, Elif; “Nitel Araştırma: Avukatla-rın Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Uygulama Yazılımına ilişkin Görüşleri”, Legal Hukuk Dergisi, 2009, S. 82.
Karslı, Abdurrahim; İcra ve iflas Hukuku, Alternatif Yayınları, İstanbul, 2014, 3. Baskı.
Kaya, Ali; “Bilgi Ekonomisi, Bilgi Toplumu, Mahremiyet ve Güvenlik”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, Ankara, 2006.
Kırılmaz, Harun; “E-Devlet Uygulamaları ve Ulusal Yargı Ağı Projesi”, Kocaeli Barosu Dergisi, 2012, S. 1.
Kuru, Baki; İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Legal Yayınları, İstanbul, 2016.
Kuru, Baki; İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Adalet Yayınları, Ankara, 2013, 2. Baskı.
Muşul, Timuçin; İcra ve İflas Hukuku Esasları, Adalet Yayınları, Ankara, 2015, 5. Baskı.
Oğlakçıolu, Onur; Medeni Usul Hukuku Yönünden Elektronik Adli İletişim, Güncel Yayınevi, İzmir, 2008.
Postacıoğlu, ilhan E. /Altay, Sümer; İcra Hukuku Esasları, Vedat Kitap-çılık, İstanbul, 2010, 5. Baskı.
Ulukapı, Ömer; İcra ve İflas Hukuku, Mimoza Yayınları, Konya, 2015.
UYAP Ulusal Yargı Ağı Projesi, Ankara Barosu Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2006.
Üstün, Ümit Süleyman; “Elektronik Haciz Uygulamasının Değerlendirilmesi” SÜHFD, C. 18, S.2.
Yıldırım, M. Kamil/Deren Yıldırım, Nevhis; İcra ve İflas Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2015, 6. Baskı.
İNTERNET KAYNAKLARI “E-Takip Bilgilerinin Girilmesi ve İstenirse Taranmış Dokümanlar Da Eklenerek E-Takip Taleplerinin Oluşturulması”,
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
(erişim tarihi: 07.12.2016). avukat.uyap.gov.tr/avukat/duyuru/2015/eimza_duyuru.jsp (erişim tarihi: 07.12.2016). avukatuyap.gov.tr/jsp/avukat_jsp/e_takip.pdf (erişim tarihi: 10.12.2016). esatis.uyap.gov.tr/esatis/jsp/esatis_jsp/ihale_detay_goster.jsp?mid=450404016 (erişim tarihi: 07.12.2016).
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
(erişim tarihi:10.12.2016). multilogin.barokart.com.tr/login.aspx (erişim tarihi: 07.12.2016). slideplayer.biz.tr/slide/2847390/ (erişim tarihi: 13.12.2016).
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
(erişim tarihi: 05.12.2016).
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
(erişim tarihi: 13.12.2016).
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
.
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
tarihi: 10.12.2016).
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
tarihi: 03.12.2016).
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
(erişim tarihi: 06.12.2016).
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
(erişim tarihi: 13.12.2016).
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
tarihi 10.12.2016).
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
tarihi: 11.12.2016).
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
(erişim tarihi: 10.12.2016).
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
tarihi: 03.12.2016).
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
.
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
: 11.12.2016).
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
(erişim tarihi: 03.12.2016).
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
(erişim tarihi: 05.12.2016).
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
.
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
.
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
(erişim tarihi: 07.12.2016)
Yazar
Yargı Kararları
İndirilme
2
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

Yargı Kararları ait diğer kaynakar