Yerel Yönetimlerin Acele Kamulaştırma Yetkisine Bir Bakış

Yerel Yönetimlerin Acele Kamulaştırma Yetkisine Bir Bakış 2602-232X

indirmek için izniniz yok
Yazar
Dürdane Yavaş Arslan
Cilt
1
Sayı
2
Konumuza geçmeden evvel mülkiyet hakkı kavramını izah etmek gerekmektedir. Zira kamulaştırma, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak mülkiyet hakkına yapılan bir müdahale şeklidir.Mülkiyet, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde tahsis edilen sahipliktir ve bu sahip olma hali öyle güçlü bir haldir ki devletin üstün gücüne karşı dokunulmaz bir alan oluşturur. Yani başka bir ifadeyle devlet dahi sahip olduğu üstün güce rağmen keyfi olarak bu hakka dokunamaz.

Kaynakça
ARSLANOĞLU, Mehmet: “Acele Kamulaştırma”, MÜHF – HAD, C. 19, S. 3, İstanbul, 2013. ÇAĞLA Hasan, İŞCAN Fatih, HEKİM, Burcu: “ Kamulaştırma Kanunun 27. Madde Uygulaması ( Acele Kamulaştırma), Selçuk-Teknik Dergisi, C. 15, S. 1,s.1, Konya, 2016. ÇAĞLAYAN, Ramazan: “Türk Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi”, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.VII, S.3-4, Erzincan, 2003. EREN, Hayrettin: “Bir İdari İşlem Olarak Kamulaştırma”, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı, s. 3-5, Kayseri,2012. GÖZLER, Kemal-KAPLAN, Gürsel: “İdare Hukuku Dersleri”, s.182, 11. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa, 2011. ÖZEL, Sadullah: “Türkiye’deki Kamulaştırma ve Acele kamulaştırma Uygulamasının Ölçülülük İlkesi ve Demokratik Toplum Düzenin Gereklerine Uygunluğu”, International PeriodicalfortheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic, s. 296, 303, Volume 11/8 Spring 2016. PİRLER, Orhan: “Yerel Yönetimlerde Kamulaştırma İşleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C.3, S. 4,43-59, Temmuz 1994. TATAR, Onur; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Işığında Mülkiyet Hakki, Ankara Barosu Yayını, Ankara, Eylul,2003. YAZICIOĞLU, Sami Saygın: “Kamulaştırma Hukuku’nda Acele Kamulaştırma Uygulaması” Ankara Barosu Dergisi, Ankara,2014/3
Yazar
Yargı Kararları
İndirilme
0
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

Yargı Kararları ait diğer kaynakar