Konu: Adli Tıp Raporu

1 İçtihat

İki Adli Tıp Raporu Arasında Meydana Gelen Çelişkinin Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Rapor Alınarak Değerlendirilmesi Gerekir

İki adli tıp raporu arasında meydana gelen çelişkinin Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan bir kez daha rapor alınarak sonucuna göre değerlendirme yapılması gerektiği gözetilmeden, ayrıca ameliyatı gerçekleştiren şüphelilerin ölenin öyküsünü de nazara alarak meydana gelen neticeyi öngörüp öngöremeyecekleri tartışılmadan, itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken dosyada mevcut Adli Tıp Kurumu raporu gerekçe gösterilerek itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir