2.HD Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Eşinin Kendini Aldatması ve Küçük Düşürücü

Daire/Kurul
2. Hukuk Dairesi
Esas No
2018/1292
Karar No
2018/4396
Karar Tarihi
3 Nis 2018

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Eşinin Kendini Aldatması ve Küçük Düşürücü Söylemlerde Bulunması Nedeniyle Açtığı Manevi Tazminat Davasında Asliye Hukuk Mahkemesi Görevlidir

(YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ESAS 2018/1292 KARAR 2018/4396)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı, davalı taraf ile anlaşmalı olarak boşandıklarını, anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesinden sonra davalının kendisini evlilik birliğinin devamı sırasında bir başkası ile aldattığını öğrendiğini ve küçük düşürücü söylemlerde bulunduğunu belirterek kişilik haklarının saldırıya uğradığından bahisle manevi tazminat isteğinde bulunmuştur (TMK m.24, TBK m.58). Uyuşmazlık aile hukukundan kaynaklanmayıp, Türk Borçlar Kanunundan kaynaklanmaktadır. Görev kamu düzeni ile ilgili olup yargılamanın her aşamasında mahkemece kendiliğinden dikkate alınması da zorunludur. Davaya bakma görevi genel hükümler çerçevesinde Asliye Hukuk Mahkemesine aittir. O halde işin esasının incelenmesi gerekirken, görevsizlik kararı verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 03.04.2018