Konu: Arsa Payı Karşılığı inşaat Sözleşmesi

2 İçtihat

Arsa Sahibinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İmzalarken Güttüğü Saikin, Tüketicinin Saikinden Farklı Olduğu Gözden Kaçırılmamalıdır

Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tazminat istemine ilişkindir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahibi açısından güdülen amaç, arsasını değerlendirmektir. Bu nedenle arsa sahibinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalarken güttüğü saikin 6502 sayılı Kanun’da tanımlanan tüketicinin saikinden farklı olduğu gözden kaçırılmamalıdır.