Konu: Askeri Hizmet

1 İçtihat

Güvenlik Soruşturmasında Davacının Babasının Sabıkalı Oluşundan Bahisle Mülakat Sınavında Başarısız Sayılamayacağı

Davacının anne ve babasının boşanmalarına, davacının velayetinin anneye verilmesine karar verildiği anlaşılmakta olup, bu husus dikkate alındığında, davacının 12/09/2003 tarihinde yapılan mülakat sınavında, babasının dolandırıcılık ve iflas suçundan sabıkasının bulunduğundan bahisle başarısız sayılması nedeniyle kaydının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.