Konu: Avans Temerrüt Faizi

1 İçtihat

Ömür Boyu Protez Kullanması Gereken Davacının Her 3 Yılda Bir Protezinin Değiştirilmesi Gerektiğinden Protez Bedellerinin Ödenmesi Gerekir

Dava, yolcu taşıma sözleşme ilişkisinden kaynaklandığından TBK 146 maddeleri uyarınca zaman aşımı süresinin 10 yıl olduğu; TTK 4, 5,16.m. gereği ticari dava olduğundan avans temerrüt faizi yürütüleceği; ömür boyu protez kullanması gereken davacının, her 3 yılda bir protezinin değiştirilmesi gerektiğinden, protez bedellerinin ödenmesi gerektiği, ilk protezin takıldığı tarihten itibaren değişen oranlarda işleyecek avans faizi ile birlikte tahsiline karar verileceği.