Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Adil Yargılanma Hakkı

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde
Adil Yargılanma Hakkı

Hak ne diyor?
Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle gerek kendisine karşı cezai mahiyette herhangi isnadın tespitinde, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız mahkeme tarafından davasının, makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir. Yargılama kamuya açık olmalıdır ancak çocukların çıkarlarının korunması, özel hayatın korunması, basın ve halk, demokratik bir toplumda ahlak, kamu düzeni ya da ulusal güvenlik, tarafların ve kamuoyunun yararına adalet çıkarlarını etkileyen özel şartlar çerçevesinde, mahkemenin görüşüne göre ya da kesinlikle gerekli olduğu ölçüde davanın tamamını ya da bir bölümünü aleniyetin dışında tutabilir. Hukuka aykırı bir suçtan dolayı suçlanan herkes, kanuna göre suçlu bulunana kadar masum sayılır. Cezai bir suçtan suçlu bulunan herkes aşağıdaki asgari haklara sahiptir:
  1. suçlamanın niteliği ve nedenini detaylı ve anlayacağı bir şekilde derhal haberdar edilmek
  2. savunmasını hazırlamak için yeterli zamanı ve imkanları sağlamak
  3. şahsen veya kendi seçtiği avukat aracılığıyla yahut adaletin sağlanması için hukuki yardım talebinde bulunarak savunma yapmak
  4. lehine ve aleyhine olan tanıklıkların aynı koşullar altında tetkik edilmesini istemek
  5. mahkemede kullanılan dili anlayamıyor veya konuşamıyorsa, bir tercümandan ücretsiz olarak yardım almak
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Adil Yargılanma Hakkı.jpg

Bu Hak Nereye Dayanıyor?
  • 1215 Magna Carta
  • 1689 Haklar Bildirgesi aşırı para cezalarını yasakladı ve jüri tarafından yargılanma hakkını korudu.
  • 1701 Anlaşma Tasarısı, yargı bağımsızlığını güvence altına aldı.
Neden şimdi gerekli?
Adil yargılanmak için yıllarca beklememeliyiz.

1959-2014 arasında ilk derece mahkemesinde en uzun hukuk davası gören beş OECD ülkesi.
1959-2014 arasında ilk derece mahkemesinde en uzun hukuk davası gören beş OECD ülkesi..jpg

ÖNEMLİ OLAN 3 TEMEL OLAY
1975: Bize bir avukatla görüşme hakkı verilsin … – Golder, Avrupa​
Bir mahkumun avukatına mektup yazması durduruldu. Bu, haklarını ihlal etti.

1996, Bir avukata uygun bir şekilde erişebilmeliyiz. – Murray, Avrupa​
John tutuklandı. İki gün içinde bir avukat görmesine izin verilmeden 12 kez sorgulandı. Bu haklarını ihlal etti.

2014, Adalet için gerekli olursa, ücretsiz hukuki yardım alınmalı – Gudanaviciene, İngiltere​
Teresa, kötüniyetli kocasını bıçaklamanın ardından sınırdışı edilmekle tehdit edildi. Kızını terk etmek zorunda kalacaktı. Madde 6 nedeniyle hukuki yardım aldı.