Avukatın Tanıklıktan Çekinme Hakkı ile İlgili HMK ve Avukatlık Kanunundaki Düzenlemeler

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
657
1
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Avukatın Tanıklıktan Çekinme Hakkı ile İlgili HMK ve Avukatlık Kanunundaki Düzenlemeler

Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü Hakkında HMK ve Avukatlık Kanunundaki Düzenlemeler.jpg
Hukuk Muhakemeleri Kanunun 249. maddesinde kanun gereği sır olarak korunması gereken bilgiler hakkında tanıklığına başvurulacak kimselerin bu hususlar hakkında tanıklıktan çekinebilecekleri düzenlenmiştir. HMK düzenlemesi açısından sır saklama yükümlülüğü olan kişilerin görevleriyle ilgili konularda tanıklıktan çekinmeleri kendi takdirlerine bırakılmıştır. Ancak ilgili kişi tarafından tanıklık yapılmasına rıza gösterilmesi halinde sır saklamakla yükümlü olan kişiler tanıklık yapmaktan kaçınamayacaktır. Ancak bu konuda HMK, m. 249, 1136 sayılı Avukatlık Kanunundaki düzenlemeleri açıkça saklı tutmuş, ilgili kişinin tanıklığa rıza göstermesi sonucu sorunlu tanıklık görevinin dışında tutmuştur.

Avukatlık Kanunundaki 36. maddesinde avukatlar yönünden farklı düzenlemeler yapılmıştır. İlk husus olarak, avukatların meslek nedeniyle edindikleri sırlar hakkında tanıklık yapabilmeleri müvekkilin rızasına bağlı kılınmıştır. Diğer meslek mensubu kişilerden farklı olarak, avukat ile stajyer ve yardımcılarının meslek nedeniyle edindikleri sırlara ilişkin tanıklık yapabilmeleri kendi takdirlerine bırakılmamış, müvekkilin rızasına bağlı kılınmıştır. Nitekim avukatın müvekkilin rızası nedeniyle tanıklık yapması halinde sır saklama yükümlülüğünün ihlali söz konusu olmayacaktır. Müvekkilin rızası bulunsa dahi avukatların diğer meslek mensuplarından farklı olarak tanıklıktan çekinebileceği ve tanıklıktan çekinmenin hukuki ya da cezai sorumluluk doğurmayacağı hüküm altına alınmıştır.

TBB Avukatlık Meslek Kuralları da Avukatlık Kanununa benzer düzenlenmiş ve buna göre; avukat meslek sırrı ile bağlıdır. Tanıklıktan çekinmede de bu ölçüyü esas tutar. Avukat, davasını almadığı kimselerin başvurması nedeniyle öğrendiği bilgileri de sır sayar. Avukatlık sırrının tutulması süresizdir, meslekten ayrılmak bu yükümü kaldırmaz. Avukat, yardımcılarının, stajyerlerinin ve çalıştırdığı kimselerin de meslek sırrına aykırı davranışlarını engelleyecek tedbirler alır.
 

HAKKIMIZDA

  • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

    Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

    yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu