Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
657
1
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Avukatın Tekel Hakkı ve Tekel Hakkının İstisnaları

hukuk4.jpg

Tekel hakkı, Avukatlık Kanunun 35. maddesinde belirtilen işlerin ancak baroda yazılı avukatlar tarafından yürütülebilmesi anlamına gelir.
Eğer taraf ya da temsilcisi davayı bizzat takip etmek istemezse, davasını takip etmek için sadece avukatlardan hukuki yardım talep edebilir. Çünkü Av.K., m.35/3-1.cümlede
"Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir."

ve HMK, m. 71/1-1.cümlesinde
"Dava ehliyeti bulunan herkes, davasını kendisi ... açabilir veya takip edebilir."

herkesin davasını kendisinin açabileceği hüküm altına alınmış olmasına rağmen gerek Av.K., m.35/1'de
"Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, ... dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir."

gerekse HMK, m. 71/1-1.cümlesinde
"Dava ehliyeti bulunan herkes, davasını ... tayin ettiği vekil aracılığıyla açabilir ve takip edebilir."

davanın bizzat takip edilmemesi halinde ancak avukat tarafından takip edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Taraflar için yükümlülük getiren bu hükümler avukatlar için tekel hakkı oluşturur.

Tekel hakkının kapsamına; Av.K., m. 35/1'de yer alan
 • Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek,
 • Mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz olunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek
ve Av.K., m. 35/2'de yer alan
 • Av.K., m. 35/1 dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri takip etmek
ve Av.K., m. 35/A gereği
 • belli şartlar altında karşı tarafı uzlaşma görüşmelerine çağırmak, uzlaşma görüşmelerini yönetmek, uzlaşamaya varılması halinde bunu tutanağa bağlayıp uyuşmazlığı ilam niteliğindeki belge ile çözümlemek
girmektedir.

Avukatın Tekel Hakkına Uyulmamasının Yaptırımı

Baroya kayıtlı avukatlara özgülenen işlerin başkaları tarafından kullanılması yasaktır, aykırı durumlara ilişkin olarak Av.K., m. 63 ile cezai yaptırım öngörülmüştür.
"Av.K., m. 63/1 hükmüne aykırı eylemde bulunanlara Cumhuriyet Savcısı tarafından beş yüz Türk Lirasından iki bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka hakları kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar."

Avukatın Tekel Hakkının İstisnaları
 • Baro levhasına kayıt olma zorunluluğu bulunmayan avukatlar
 • Dava vekilleri
 • Dava Takipçileri
 • Subaylar
 • Muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirler
 • Factoring işlemleri
 • Karı ve kocanın kadastro işlemlerinde birbirlerini vekil atayabilmesi
 • Eşlerin hukuki işlem yapabilme yetkisi
 • Tasfiye memurunun davayı takip yetkisi
 • Acentenin davada temsil yetkisi
 • Sendika başkanının temsil yetkisi
 • Marka ve patent vekilleri
 

HAKKIMIZDA

 • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

  Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

  yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu