Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
659
1
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Avukatlık Asgari Ücreti ne demektir? Kim Belirler?
Avukatlık Asgari Ücreti ne demektir Kim Belirler.jpg

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde kullanılan, avukatların yaptıkları hizmete karşı alacakları ücretin en azını belirten ücrete Avukatlık Asgari Ücreti denir.

Avukatlık asgari ücretini, her baronun yönetim kurulları hazırlayarak Türkiye Barolar Birliğine gönderir. TBB Yönetim Kurulunca, baro yönetim kurullarının teklifleri de göz önünde tutularak uygulanacak tarife hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu tarife Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya tarife onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı tarifeyi bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte TBB’ye geri gönderir. Geri gönderilen bu tarife, TBB Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır (Av. K., m. 168).

Avukat ile iş sahibi arasında sözleşme ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz (Av. K., m. 164/4). Avukat ile iş sahibi arasında sözleşme ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında ücret belirlenmesi halinde, sadece ücrete ilişkin hüküm geçersiz olacağından Av. K., m. 163/2 gereği avukatlık sözleşmesinin bir hükmünün geçersizliği, bu sözleşmenin tümünü geçersiz kılmaz.

Yasal düzenlemede avukatlık ücret sözleşmesine sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlardan alt sınır altına düşüldüğü veya ücret alınmadığı takdirde Baroya bilgi verme zorunluluğu vardır (Av. K., m. 164/4). Bunun gerekçesi, avukatlar arasındaki haksız rekabet ortamının oluşturulmaması, avukatların ücretsiz dava alarak reklam yapmalarının önlenmesidir. Bu nedenlerle avukat ile iş sahibi arasındaki sözleşme ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında ücret belirlenmesi ve baroya bildirilmemesi halinde avukatlık yasa ve meslek kurallarına aykırı davranmış, mesleğin kutsallığına yakışır bir şekilde özen ve doğruluk içinde davranmamış, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun hareket etmemiş olacağından disiplin suçu da işlemiş olacaktır ve Av. K., m. 134 gereği disiplin yaptırımına da tabi olacaktır.
 

HAKKIMIZDA

  • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

    Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

    yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu