Konu: Ayıplı Araç Satışı

1 İçtihat

Ayıplı Araç Yerine İkame Edilen Aracın Kiralama Süresi ve Nakliye Ücretinin Tespitinde Alanında Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gerekir

İlk derece mahkemesinin davacı tarafından sunulan fatura bedellerini aynen benimsemesi doğru olmadığı gibi İstinaf mahkemesince de aynı içerikteki faturaları dikkate alarak bedelden indirim yapılması yeterli değildir. Mahkemece, dava konusu aracın ve taşınan ürünlerin nitelikleri dikkate alınarak piyasa rayiç fiyatları da araştırılmak suretiyle tam olarak dava konusu aracın yerine ikame edilen aracın kiralama süresi ve buna uygulanacak nakliye ücretinin tespiti hususunda konusunda uzman bilirkişiden rapor alınarak karar verilmesi gerekir.