12.CD Aynı Siyasi Partiye Mensup Sanıkların, Katılanların TC Kimlik Numarasını Ele Geçirip Yargılandıkları Dava

Daire/Kurul
12. CEZA DAİRESİ
Esas No
2015/14964
Karar No
2017/4003
Karar Tarihi
16 May 2017

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Aynı Siyasi Partiye Mensup Sanıkların, Katılanların TC Kimlik Numarasını Ele Geçirip Yargılandıkları Dava Dosyasına İlişkin Kayıtları Diğer Bir Siyasi Partinin Seçim Mitingi Sırasında Dağıtmaları, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu Kapsamındadır

(YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS 2015/14964 KARAR 2017/4003)

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanıkların mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık … müdafii, sanık … ve sanık … tarafından ayrı ayrı temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Anayasa Mahkemesinin, TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilebileceği değerlendirilerek yapılan incelemede:

Gerekçeli karar başlığında, hüküm duruşmasına iştirak eden Cumhuriyet savcısı H. D. olduğu halde Cumhuriyet savcısı İ. Ç. şeklinde gösterilmesi, mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım yanlışlığı olarak kabul edilmiştir.

Dosya kapsamına göre; aynı siyasi partiye mensup sanıkların fikir ve eylem birliği içinde katılanların kişisel veri niteliğindeki TC kimlik numarasını ele geçirip, katılanların yargılandıkları dava dosyasına ilişkin kayıtlara ulaşıp bu kayıtları diğer bir siyasi partinin seçim mitingi sırasında dağıttıkları iddia edilen olayda yerel mahkemenin sanıkların eyleminin TCK’nın 136/1 maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu kapsamında kaldığına ilişkin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık … müdafiinin sanık …’in atılı suçun işlediğine dair delil bulunmadığına, suçun unsurlarının oluşmadığına, sanık …’ın atılı suçu işlediğine dair delil bulunmadığına, beraatine karar verilmesi gerektiğine, lehine olan hükümlerin uygulanması gerektiğine, sanık …’nin atılı suçu işlemediğine, eksik incelemeye dayalı olarak karar verildiğine ve cezanın fazla verildiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 16.05.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.