20.HD Bakım Kurumuna Konulmanın Yeni Yerleşim Yeri Edinme Sonucu Doğurmayacağı Düzenlenmişse de Kısıtlı Adayının

Daire/Kurul
20.HUKUK DAİRESİ
Esas No
2016/1018
Karar No
2016/1821
Karar Tarihi
16 Şub 2016

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Bakım Kurumuna Konulmanın Yeni Yerleşim Yeri Edinme Sonucu Doğurmayacağı Düzenlenmişse de Kısıtlı Adayının İkametini Boşaltarak Kiraya Vermesi ve Bakım ve Gözetim Nedeniyle Huzur Evinde Sürekli Yerleşmek Amacıyla Bulunması

Kısıtlı adayı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk ve Büyükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Dava, 4721 sayılı TMK'nın 408. maddesi uyarınca vasi atanmasına ilişkindir.

Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesince, kısıtlı adayının ... ... ... kaldığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Büyükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesince ise, bakım kurumuna konulmanın yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmayacağı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.” Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.” Yine aynı Kanunun 22. maddesi uyarınca "Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz."

Her ne kadar TMK 22. maddesinde bakım kurumuna konulmanın yeni yerleşim yeri edinme sonucu doğurmayacağı düzenlenmişse de; ... ... ... 28.04.2015 tarihli cevabi yazısına göre kısıtlı adayının huzur evinde 15.11.2013 tarihinden itibaren kaldığı ve bakım ve gözetiminin sürekli olarak huzur evinde gerçekleştirildiği, kısıtlı adayının ikametini boşaltarak kiraya verdiği ve dolayısıyla huzur evinde sürekli yerleşmek amacıyla bulunduğu anlaşıldığındanuyuşmazlığın Büyük çekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Büyükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin yargı yeri olarak belirlenmesine 16.02.2016 gününde oy birliği ile, karar verildi. (YARGITAY 20.HUKUK DAİRESİ ESAS 2016/1018 KARAR 2016/1821)