Konu: Cezada Uyarlama

1 İçtihat

İnfaz Edilse Dahi Değişen Yasa Nedeniyle Uyarlama Yapılmasında Sanığın Hukuki Yararı Bulunduğu Gözetilmeden İtiraz Reddedilemez

Hüküm infaz edilmiş olan hükümlüler açısından da lehe durumlar oluşturabileceği ve hükümlünün böyle bir istemde bulunmasında hukuki yararı bulunacağı, sonraki yasanın, cezası infaz edilmiş hükümlü açısından lehe bir durum oluşturup oluşturmayacağının her somut olayda ayrıca değerlendirilmesi gerekeceğinden, infaz edilmiş bulunan hükümlerle ilgili olarak uyarlama yargılaması yapılamaz, şeklinde bir ilke konulmasının kabul edilemeyeceği benimsenmişken, infaz edilmiş olsa dahi sonradan değişen yasa nedeniyle uyarlama yapılmasında sanığın hukuki yararı bulunduğu gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmemiştir.