Konu: Çocuğun Cinsel istismarı Suçu

1 İçtihat

Kanuni Temsilcinin Davaya Katılmayı İstememesi Nedeniyle Zorunlu Vekilin Davaya Katılmayı İsteme ve Kanun Yollarına Başvuru Hakkı Yoktur

Mağdurenin kanuni temsilcisi ile mağdureye görevlendirilen vekilin iradelerinin çelişmesi halinde, kanuni temsilcinin iradesine üstünlük tanınması gerektiğinden, somut olayda yaşı küçük mağdurenin kanuni temsilcisi olan annesinin sanıktan şikayetçi olmadığını beyan edip davaya katılmaması karşısında, mağdureye barodan görevlendirilen vekilin mağdure adına davaya katılmayı isteme hakkı bulunmamaktadır.