Konu: Davaya Katılma

2 İçtihat

Kanuni Temsilcinin Davaya Katılmayı İstememesi Nedeniyle Zorunlu Vekilin Davaya Katılmayı İsteme ve Kanun Yollarına Başvuru Hakkı Yoktur

Mağdurenin kanuni temsilcisi ile mağdureye görevlendirilen vekilin iradelerinin çelişmesi halinde, kanuni temsilcinin iradesine üstünlük tanınması gerektiğinden, somut olayda yaşı küçük mağdurenin kanuni temsilcisi olan annesinin sanıktan şikayetçi olmadığını beyan edip davaya katılmaması karşısında, mağdureye barodan görevlendirilen vekilin mağdure adına davaya katılmayı isteme hakkı bulunmamaktadır.

Mağdurun Kanuni Temsilcisi İle Görevlendirilen Vekilin İradelerinin Çelişmesi Halinde Kanuni Temsilcinin İradesine Üstünlük Tanınmalıdır

Mağdurenin kanuni temsilcisi ile mağdure için görevlendirilen vekilin iradelerinin çelişmesi halinde, kanuni temsilcinin iradesine üstünlük tanınması gerekir. Mağdureye mahkemenin talebi üzerine baro tarafından görevlendirilen vekilin mağdure adına davaya katılmayı isteme hakkı olmadığı gibi mağdurenin katılan sıfatını almamış olması nedeniyle hükmü temyiz yetkisi de bulunmamaktadır.