Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Diplomatlar, İşçi Hakları İhlalinden Bağışık Sayılmadı
Geçtiğimiz hafta Ulusal Angarya Karşıtlığı Günü’nde İngiltere Yüksek Mahkemesi, Suudi Arabistan, Sudan ve Libya büyükelçiliklerinin Londra’daki çalışanları tarafından açılan üç davaya karar verdi.

Mahkeme, işverenlerin Londra elçilerinin ev hizmetlilerine kötü muamale ve insan ticareti iddialarıyla ilgili dava önüne geldiğinde “diplomatik dokunulmazlığı” kapsamadığına karar verdi. İki davada da, bunun, çalışanların insan haklarını ihlal edeceğine karar verildi.

Diplomatlar, İşçi Hakları İhlalinden Bağışık Sayılmadı.jpg

El-Malki’ler
Davalarından biri, Suudi Arabistanlı bir diplomat olan El-Malki ve eşiyle ilgili. Bayan Reyes’i Londra’daki konutlarında hizmetçi olarak çalıştırmışlardı. 2011 yılının Haziran ayında Bayan Reyes, İngiltere’ye kaçırıldığını ve El Malki’lerin işçilik haklarını ihlal ettiğini ve kendisine karşı ayrımcılık yaptığını iddia ederek İş Mahkemesine başvurdu.

El Malki’ler, – Bay El-Malki’nin diplomat olması ve Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamında olması gerekçesiyle – İş Mahkemesinin “yargı yetkisine” ve dava hakkında karar verme hakkına sahip olmadığını iddia etti.Bu sözleşme, bir diplomatın bir Devlet adına veya “diplomatik ilişkileri kolaylaştırmak” için yaptıkları eylemlerin bir yerel mahkeme tarafından yargılanamayacağını belirtmektedir.

Libya ve Sudanlı Elçilikler
Diğer iki davada, Londra’daki Libya ve Sudan elçiliklerinde çalışan Faslı Janah ve Bayan Benkharbouche, işlerinden atıldıktan sonra iddialarını İş Mahkemesine getirdiler. Mahkeme, “1978 Devlet Bağışıklık Yasası” kapsamında, elçiliklerin “devlet dokunulmazlığı” başlığı altında her iki talebi reddetti.

Bu Yasa, yabancı bir Devletin – davacının o devletin diplomatik misyonu için çalıştığı yer de dahil olmak üzere – belirli koşullar altında bir Birleşik Krallık mahkemesinin yargı yetkisine dokunamayacağını söylüyor.

Yüksek Mahkeme ne karar verdi?
Bayan Reyes’in davasında Yüksek Mahkeme, El-Malkilerin her durumda onları koruyan diplomatik konumlarına güvenmemelerine karar verdi. Dava anında, Bay Al-Malki’nin vazifesi sona ermiş ve bunun sonucunda resmi işlevlere uygulanan kalıcı bağışıklık kazanmıştı. Ama bu bağışıklık, ev içi görevleri yerine getirmek için birini istihdam etmeyi kapsamaz.

İlginçtir ki, yargıçlar kararlarını verirken, Bay Al-Malki’nin görevi sona ermemiş olsalar bile koşullar nedeniyle yine aynı kararı verebilirlerdi. Çünkü göçmen ev işçilerinin diplomatlar tarafından sömürülmesinin önemli bir sorun olduğu ve insan ticareti iddiası olduğu gerçeği de vardı.

Janah ve Bayan Benkharbouche’nin davalarında Yüksek Mahkeme, 1978 Yasası’nın Libya ve Sudan’daki büyükelçiliklere devlet dokunulmazlığı sağladığı halde bu eylemlerin uluslararası hukuka uygun olmadığını kararlaştırdı. Çünkü genellikle bir Devlet, yalnızca “egemenlik eylemleri” için bağışıklık verebilir, yani resmi göreviyle ilgili olan ve ev hizmetlisi istihdam edilmesini içermeyen davranışlar.

En önemlisi, Yüksek Mahkeme’nin ayrıca, elçilik dokunulmazlığı tanınmasının, çalışanların İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi uyarınca adil yargılanma hakkını ihlal edeceğine karar vermesidir.

Londra’da İnsan Ticareti
Bayan Reyes, insan ticareti mağduru olduğunu iddia etti – aslında işverenlerine satıldı. Bu daha geniş bir problemi yansıtıyor: Her yıl, 16-17.000 “potansiyel olarak savunmasız” ev işçilerine İngiltere’ye girme izni veriliyor. 2003 ile 2011 yılları arasında bu işçilerin yaklaşık % 76’sı kadındı.

İngiltere İnsan Hakları Yasası’nın (HRH) 4. maddesi köleliği ve zorla çalıştırmayı yasaklamaktadır. Özellikle, kimsenin köleliğin, esaret altında tutulmanın, zorla çalıştırmanın veya çalışma zorunluluğunun bulunmadığını söylüyor.

2015 yılında İngiltere, 4. Madde’deki korumayı güçlendirmeye çalışan Modern Kölelik Yasasını çıkardı. Kanunla, suçlar için azami cezanın artırılması, Bağımsız Angarya Karşıtı Komisyonu’nun kurulması ve işverenler için “angarya ve insan ticareti yapılmaması bildirgesi” yaratılması gibi değişiklikler yapıldı.

Ayrımcılıktan Arınma
Ayrımcılıktan-Arınma.jpg

Bayan Reyes, El-Malki’lerin ırk temelinde ona karşı ayrımcılığa uğradığını da iddia etmişti. Bu konu doğrudan Yüksek Mahkeme tarafından ele alınmadı, ancak dava şu an İş Mahkemesi tarafından ele alındığından yargılanmanın beklenmesi gerektiğini söyledi.

İHY’nin 14. maddesi, İHY bünyesindeki diğer haklardan, renk, vatandaşlık, cinsiyet veya etnik köken gibi herhangi bir nedenle ayrımcılık yapılmadan özgürce yararlanma hakkını korur. Buna “doğrudan” ve “dolaylı” ayrımcılık dahildir.

Bu koruma, 2010 Birleşik Krallık Eşitlik Yasası tarafından da güçlendirilmiştir. Kanun, ırk, cinsiyet, engellilik ve uyruğu da içeren 9 “korunan özellik”ten herhangi birine dayalı ayrımcılığı yasaklar. İşverenler, eğitimciler ve kamu sektöründe çalışan herkes için geçerli olduğu gibi, birçok insanın haklarını korumanın anahtarıdır.

Sırada ne var?
Davacılar için – Reyes, Bay Benkharbouche ve Bayan Janah – bu kararlar, İş Mahkemesinin eski işverenlerine karşı taleplerini duyurağı anlamına geliyor.

Benim gibi acı çekmiş çok sayıda “ev hizmetlisinin” olduğunu biliyorum ve tazminat almak için bu davayı kullanabileceklerinden memnunum.
-Bayan Reyes​
Diğerleri, kararların İngiltere ve dışındaki diplomatlara işçilerine karşı muamelelerinden sorumlu tutulacaklarına dair açık bir mesaj verdiğine inanıyor.Kaynak: Diplomats Not Immune From Breaching Workers’ Rights < rightsinfo.org/diplomats-not-immune-breaching-workers-rights >