Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Ekvador Denizde Çatma Hukuku

Ekvador Brüksel Çarpışma Sözleşmesine taraf değildir. Ekvador 2012’den beri Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine (UNCLOS) taraftır. Bu sözleşme, ceza veya disiplin konularında yargı yetkisinin bayrak devletine veya araştırılacak kişinin vatandaşı olduğu devlete tabi olduğunu belirlemek için açık denizlerde yapılan çarpışmalara ilişkin hükümleri içerir.

Ekvador Denizde Çatma Hukuku.jpg

Sözleşme, kişisel sorumluluk veya çarpışmalarda zamanaşımı ile ilgili hükümler içermez.

Ayrıca, Bustamante Yasası, çarpışmalarda yalnızca yargılama ile ilgili hükümler içermektedir. Zamanaşımı ile ilgili hükümleri yerel yasalara tabidir. Bu kural ile ilgili sorun, Ekvador’dan gelecek onay sürecinde hakları mahfuz tutulduğu için, Anayasaya ve yerel yasaya karşı olan hükümlerin geçerli olmadığıyla ilgilidir.

Bir çarpışmada geçerli olan sorumluluk ilkeleri Ekvador’da 19. yüzyıldan bu yana ilk Ticaret Yasasında olduğu gibidir. Dahası, İspanyol Kanununda olduğu gibi Ekvador 1882 Ticaret Kanunu’nun Üçüncü Kitabı deniz ticaretine ayrılmıştır ve bu şekilde devam etmektedir. Eski İspanyol Yasasından tek farkı, Fransa Ordujans Kurumu tarafından hazırlanan Fransız Ticaret Kanununa benzer bir şekilde, çatışma yasasıyla ilgili yükümlülüklerin genel prensipleriyle ilgili belirli bir bölümün yer almasıydı.

Ekvador Ticaret Kanunu Madde 766’da genel bir kural olarak, çarpışmanın tesadüf niteliğinde veya her iki tarafın kaptanının veya mürettebatının hatası nedeniyle olması durumunda her gemi kendi zararını katlanacağını belirtmiştir. Bu kuralın istisnası, olayı engelleyemeyecek olan demir atmış bir gemiye çarpılması halinde, seyir halindeki gemi(lere) hasarın yarısını ödemekle yükümlü tutan 769. madde uyarınca getirilmiştir.

Üstelik, çarpışma, kaptanların birinin ihmali sonucu olursa, tüm zararları ödemesi gerekiyordu ve kusurlu tarafın belirlenmesi mümkün olmadığı takdirde gemilerin her biri uzmanlar tarafından belirlenen gerekli onarımların yarısını ödemek zorundaydı.

Buna ek olarak, 1882 Kanunu uyarınca, tüm çarpışmaların rastlantıdan geldiği varsayılıyordu, çarpışma üzerindeki sorumluluk sadece, gemi düzgün demirlenmediği, diğer gemiyle karşılaştığında çarpışmayı engellemek için örneğin geceleri gemide uygun ışıkların açılması gibi önlemler alınmadığı zaman dikkate alınıyordu.

Bunun yanında Ticaret Kanunu madde 913 ile, bir geminin kısmi zayi olması durumunda kaptanın iki şartı yerine getirmesi görevini getirildi: İlk olarak, yirmi dört saat içinde veya gönderebileceği süre içince hasar beyanı (protesto). İkincisi, protesto sonrası, böyle bir protesto bildiriminden otuz gün sonra bir dava açılması. Bu kurallardan herhangi birine uyulmadığı takdirde, haklardan vazgeçilmiş sayılır. Bunlar Ekvador’un mevcut Ticaret Yasasında hala olan terimlerdir.

Şili Ticaret Yasası, İspanyol Ticaret Kanunu’nun 1000. Maddesi’nde de yer alan iki ay içinde dava açılmazsa protestonun geçerliliğini yitireceğini bildiren zamanaşımı ilgili hükümlerini taklit eden iki aylık bir zamanaşımı süresini kabul etmiştir. Ekvador, Fransız Ticaret Yasasında belirtildiği gibi bir aylık süreyi almıştır. Tek fark, Fransızlar “bir ay” olarak ifade ederken, Ekvador Yasası 30 gün süre vermiştir.

Liberal devrimin bir sonucu olarak, 1906’da Başkan Eloy Alfaro tarafından yeni bir Ticaret Yasası çıkarıldı. Bu kanunun üçüncü kitabı yine deniz ticaretine ayrılmıştır. Bu kanunda çarpışma kuralları ve zamanaşımı ile ilgili hükümler korunmuştur.

Son olarak, Ekvador’da 1960 yılından bu yana, Napolyon döneminin Fransız mevzuatından esinlenilerek yürürlüğe giren mevcut Ticaret Kanunu, ilk Ticaret Yasasındaki çatma hukuku ve zamanaşımıyla ilgili ilkelerini olduğu gibi muhafaza etmektedir.

Buna karşın, yeni Ticaret Yasası, Fransa ve İspanya da dahil olmak üzere çeşitli ülkeler tarafından kabul edilmiş olan 23 Eylül 1910’da Brüksel’de imzalanan “Gemiler Arası Çarpışma Konusundaki Belli Hukuk Kurallarının Birleştirilmesiyle İlgili 1910 Brüksel Çarpışma Sözleşmesi” kapsamındaki çarpışma yasası hakkındaki yeni uluslararası ilkeleri dikkate almamıştır. Bu sözleşmeyi Fransa 1913’te, İspanya 1923’te onayladı.

Eski kurallardan farklı olarak, Sözleşme yeni kurallar önermektedir. Örnek olarak; çarpışmadaki yükümlülüklerin eşit dağılımı ilkesi çıkarılmış ve çarpışmadaki kusur derecesi ile doğrudan ilişkili yükümlülük rejimi getirilmiştir. Hasarın telafi edilmesi için zamanaşımı süresi olaydan itibaren iki yıla çıkatılmıştır. Ayrıca protesto formalitesi artık tazminat şartı değil.Kaynak: Leonidas Villagran, Marine Collision Law in Ecuador <
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
>