18.CD Eşinden Ayrı Yaşadığı Dönemde Müşterek Çocuklarının Adına Facebook Profili Açarak Bir Ayı Geçkin Bir Zaman

Daire/Kurul
18. CEZA DAİRESİ
Esas No
2015/7811
Karar No
2015/3623
Karar Tarihi
29 Haz 2015

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
657
1
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Eşinden Ayrı Yaşadığı Dönemde Müşterek Çocuklarının Adına Facebook Profili Açarak Bir Ayı Geçkin Bir Zaman Boyunca Onun Ağzından Yazıyormuşçasına Katılana Rahatsız Edici İfadeler Hakaret Boyutuna Ulaşmadığından Huzur ve Sükunu Bozma Suçunu Oluşturduğu

(YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ ESAS 2015/7811 KARAR 2015/3623)

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak,

1- Sanığın, eşi olan katılandan ayrı yaşadığı sırada, müşterek çocuklarının adını kullanarak açtığı internetteki sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'ta, bir ayı geçkin bir zaman boyunca, üç yaşındaki kızlarının ağzından yazıyormuşcasına dile getirdiği, katılan hakkındaki yer yer iğneleyici, suçlayıcı, rahatsız edici ifadelerin, katılanın onur ve saygınlığını rencide edici boyuta ulaşmadığı, ancak huzur ve sukünunu bozucu nitelikte olduğu ve ısrarla gerçekleştirilen bu yazıları yazıp paylaşma eylemlerinin bir bütün halinde TCK'nın 123. maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, ayrıca hakaret suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,

2- Kişilerin huzur ve sukünunu bozmaya yönelik gerçekleştirilen eylemlerin tamamının TCK'nın 123. maddesinde öngörülen “Israr” kapsamında kalması nedeniyle, TCK'nın 43/1. maddesi uyarınca zincirleme suç hükmünün uygulanamayacağının gözetilmemesi,

Kanuna aykırı ve sanık ...'ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce kısmen yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29/06/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
 

HAKKIMIZDA

  • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

    Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

    yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu