18.CD Eşinden Ayrı Yaşadığı Dönemde Müşterek Çocuklarının Adına Facebook Profili Açarak Bir Ayı Geçkin Bir Zaman

Daire/Kurul
18. CEZA DAİRESİ
Esas No
2015/7811
Karar No
2015/3623
Karar Tarihi
29 Haz 2015

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Eşinden Ayrı Yaşadığı Dönemde Müşterek Çocuklarının Adına Facebook Profili Açarak Bir Ayı Geçkin Bir Zaman Boyunca Onun Ağzından Yazıyormuşçasına Katılana Rahatsız Edici İfadeler Hakaret Boyutuna Ulaşmadığından Huzur ve Sükunu Bozma Suçunu Oluşturduğu

(YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ ESAS 2015/7811 KARAR 2015/3623)

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak,

1- Sanığın, eşi olan katılandan ayrı yaşadığı sırada, müşterek çocuklarının adını kullanarak açtığı internetteki sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'ta, bir ayı geçkin bir zaman boyunca, üç yaşındaki kızlarının ağzından yazıyormuşcasına dile getirdiği, katılan hakkındaki yer yer iğneleyici, suçlayıcı, rahatsız edici ifadelerin, katılanın onur ve saygınlığını rencide edici boyuta ulaşmadığı, ancak huzur ve sukünunu bozucu nitelikte olduğu ve ısrarla gerçekleştirilen bu yazıları yazıp paylaşma eylemlerinin bir bütün halinde TCK'nın 123. maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, ayrıca hakaret suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,

2- Kişilerin huzur ve sukünunu bozmaya yönelik gerçekleştirilen eylemlerin tamamının TCK'nın 123. maddesinde öngörülen “Israr” kapsamında kalması nedeniyle, TCK'nın 43/1. maddesi uyarınca zincirleme suç hükmünün uygulanamayacağının gözetilmemesi,

Kanuna aykırı ve sanık ...'ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce kısmen yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29/06/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.