Konu: Genel işlem Koşulları

1 İçtihat

15 Günlük Süre İçinde Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Edilmemesi Nedeniyle Kesinleşmiş Karara Karşı İstirdat Davası Açılamaz

6502 sayılı TKHK’nun 70/3 maddesi uyarınca taraflar Tüketici Hakem Heyeti kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilir. Somut olayda davacı tarafından yasal 15 günlük süre içerisinde Tüketici Hakem Heyeti kararına karşı itiraz edilmemesi nedeniyle hakem heyeti kararı kesinleşmiştir. TKHK 70/3 mad. uyarınca 15 günlük süre içinde Tüketici Hakem Heyeti kararına itiraz edilmemesi nedeniyle kesinleşmiş Tüketici Hakem Heyeti kararına karşı istirdat davası açılamayacağı gerekçesiyle davanın reddi gerekir.