23.CD Güveni Kötüye Kullanma / Mahza'da Bulunan Malların Sayımının Yapılması, Bunla İlgili Tüm Fatura ve Ticari

Daire/Kurul
23. CEZA DAİRESİ
Esas No
2015/6138
Karar No
2015/6479
Karar Tarihi
12 Kas 2015

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
671
1
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Güveni Kötüye Kullanma / Mahza'da Bulunan Malların Sayımının Yapılması, Bunla İlgili Tüm Fatura ve Ticari Defterlerin Bilirkişi Aracılığıyla İncelemenin Yaptırılması Gerektiği

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın, katılana ait halı firmasının şubesinde mağaza sorumlu müdürü olarak çalıştığı, kendisine satış amacıyla teslim edilen ürünleri sattığı halde fatura kesmeyip mal bedellerini teslim etmediği, yine, bir kısım ürünlerin ise stok sayımında mağazada bulunmadığı, böylece sanığın hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediği iddia ve kabul olunan somut olayda;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafii ve katılan vekilinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

ancak;

1- Sanığın, mağazada satılacak malları başta sayarak teslim almasına karşın, mal sayımı bitmeden işten ayrıldığını ve yokluğunda devam ettirilen son sayımda imzasının bulunmadığını, son sayım kayıtlarına ilgili mağazada işe başlamadan önce getirilen ve işe başladığı zaman mağazada bulunmayan malların dâhil edilerek sayım sonucun yanlış çıkarıldığını, kendisinin yokluğunda delil tespiti yapılıp belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda bilirkişi raporu aldırıldığını, daha önce amirlerin müdahale imkanı olmayan muhasebe programı varken daha sonra müdahaleye imkân veren başka bir programın kurulduğunu, bu süreçte faturalarda işten çıkacağını öğrenen ve bu nedenle aralarında husumet oluşan amirler tarafından müdahale ile faturaların eksik tahakkuk veya tümüyle silinmiş olabileceğini, bu nedenle ilgili faturalara

ilişkin sistem üzerinde konusunda uzman bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiğini savunması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından; mağazadaki iddiaya konu tüm mallara ilişkin tüm belge, fatura, irsaliye, defter ve vergi kayıtları temin edilerek iddia ve savunmalar kapsamında bilirkişi raporu aldırılması, sanığın savunmasında iddia ettiği hususların araştırılması ve toplanan tüm delillerin sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdirinin gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm verilmesi,

2- Kabule göre ise; sanığın eylemini, katılana karşı aynı suç işleme kararı çerçevesinde değişik zamanlarda gerçekleştirmesi nedeniyle, zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.11.2015 tarihinde oy birliği ile karar verildi. (YARGITAY 23. CEZA DAİRESİ E. 2015/6138 K. 2015/6479)
 

HAKKIMIZDA

  • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

    Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

    yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu